06-52500157 info@wisselkom.nl

(Echt)scheiding en fiscale aspecten

Een overzicht van een aantal belangrijke vragen en aspecten, welke van belang (kunnen) zijn bij een (echt)scheiding

In het jaar 2019 eindigde bijna 34% van de huwelijken in een echtscheiding (bron: CBS). Sinds 1980 is het aantal echtscheidingen met meer dan 50% toegenomen en de verwachting is dat het echtscheidingspercentage, ondanks het afnemend aantal nieuwe huwelijken, de komende jaren nog zal stijgen.

Haast bij elke scheiding kunnen er fiscale – en dus financiële – aspecten zijn. Vaak worden die fiscale aspecten door de advocaat of mediator onderkend en in de begeleiding meegenomen.
Ik kom daarentegen in mijn belastingadviespraktijk ook, en dit helaas, regelmatig tegen dat sommige belangrijke fiscale aspecten onderbelicht zijn gebleven, worden onderschat dan wel niet zijn onderkend. Het is meestal niet-eenvoudig om de fiscale en – dus – financiële gevolgen te overzien van de tijdens het scheidingsproces gemaakte keuzes. Een ook in fiscaal opzicht goed begeleide en geregelde scheiding kan voor jou veel zorgen voor de toekomst voorkomen.

Een paar voorbeelden van fiscaal relevante vragen en dit zonder de bedoeling een limitatieve opsomming te geven:

 • Wanneer is men nog fiscale partner en voor welke belastingen geldt dit?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de sinds 1 januari 2012 geldende beleggingsleer en de vergoedingsrechten?
 • Als sprake is van een fiscale onderneming, kan een en ander dan fiscaal geruisloos worden doorgeschoven naar de voortzettende (ex) partner of moet er worden afgerekend?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen als de toekomstige ex-partner in de onderneming heeft meegewerkt en die partner daarvoor geen vergoeding heeft ontvangen omdat in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen gekozen is voor toepassing van de meewerkaftrek?
 • Kunnen aanmerkelijk belangaandelen fiscaal geruisloos worden doorgeschoven naar de ex-partner en zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Welke gevolgen zijn er allemaal bij aanwezigheid van een eigen woning?
 • Bijleenregeling?
 • Lening op annuïteitenbasis verplicht om rente-aftrek te (blijven) genieten?
 • Wie betaalt de hypotheekrente en wie heeft de fiscale aftrekpost?
 • Wat zijn de gevolgen als sprake is van een fiscale terbeschikkingstelling en einde huwelijk of einde fiscale partnerschap?
 • Hoe bereken ik de tijdens het huwelijk/samenwoning opgebouwde pensioenrechten bij pensioen in eigen beheer (DGA)?
 • Wat is de waarde van kapitaalverzekeringen en zijn er fiscale vrijstellingen mogelijk van toepassing?
 • Idem lijfrente- en risicoverzekeringen?
 • Wat zijn de fiscale (aftrek)mogelijkheden van afkoop van alimentatieverplichtingen?
 • Hoe werkt verliesverrekening bij einde huwelijk?


Allemaal vragen, welke je ongetwijfeld meer dan eens bent tegengekomen.

Ik heb als ervaren belastingadviseur de benodigde kennis en expertise in huis om voor jou de relevante fiscale gevolgen van een voorgenomen scheiding duidelijk in beeld te brengen. Uiteraard kan ik je ook bij de scheiding adviseren en begeleiden.

Ben je geïnteresseerd in mijn diensten en/of heb je behoefte aan nadere informatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op; ik ben je graag van dienst.

Wisselkom Belastingadviseurs
06 – 525 00 157 of
0164 – 853 742

Klik hier om direct contact op te nemen met Wisselkom Belastingadviseurs