06-52500157 info@wisselkom.nl

Wisselkom, de oorsprong

Wisselkom, de oorsprong

“Wisselkom Belastingadviseurs”

De naam Wisselkom heb ik gekozen omdat dat indertijd, toen ik voor het eerst als ondernemer begon, de naam was van de straat in Steenbergen NB, waar ik woonde.

Na lang zoeken heb ik de herkomst van de naam Wisselkom kunnen achterhalen; in de archieven van Steenbergen was hierover namelijk niets vastgelegd.

In onder meer Steenbergen was in vroegere tijden het turfsteken/de turfindustrie erg belangrijk. In het landschap was duidelijk te zien dat het turfsteken een relatief grote “industrie” was. Zo waren er onder meer turfvaarten, holle vaarten, dwarsvaarten, loskades, turfschuiten, vlettenvaarten en ja, dus ook wisselkommen.

Meestal waren de toenmalige turfvaarten maar net breed genoeg om één schuit door te laten. Als er een schuit in problemen komt, is het van belang deze uit een konvooi te kunnen nemen. Eveneens komt het voor dat de op en afgaande vloten elkaar tegenkomen op de turfvaart.
Omwille van deze redenen worden verbredingen of wisselkommen in de turfvaart aangelegd.

Feitelijk is een Wisselkom de voorloper, als je het zo mag noemen, van de moderne passeerstrook, zoals we die kennen in smalle weggetjes en straten.


Bron: Het ABC van de turf.

5 eeuwen turfwinning tussen Antwerpen
en Breda
www.ridevoorkempen.be