06-52500157 info@wisselkom.nl

Rentevergoeding over ingebrachte activa

Het komt regelmatig voor dat twee of meer personen (kunnen overigens ook B.V.’s zijn) samen een maatschap of vennootschap onder firma (vof) aangaan, waarbij één van de partijen bijvoorbeeld een bedrijfspand inbrengt. Het kan dan gebeuren dat bij die inbreng de...

Het valt allemaal niet mee, toch?

Tijdens contact met een medewerkster van de Belastingtelefoon kom ik er bij toeval achter dat de Belastingdienst een aanmaning en inmiddels ook een dwangbevel heeft gezonden naar mijn klant. Dat zou dan gaan over het onbetaald blijven van een belastingaanslag. Klant...

Wordt de Middelingsregeling afgeschaft?

De Middelingsregeling is een faciliteit in de inkomstenbelasting, welke de (progressieve) belastingdruk bij sterk wisselende inkomens kan compenseren. Bij deze regeling worden de fluctuerende inkomens van een aaneensluitende periode van 3 jaar “gemiddeld”. Blijkt na...

Premie ZvW en de partner van de DGA

Ik krijg – toch nog – regelmatig de vraag voorgelegd of voor de partner van de directeur-groot aandeelhouder (DGA), welke partner ook op de loonlijst staat van de B.V., het lage dan wel het hoge percentage van de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZvW)...

Druk, druk, druk en checklistjes

Het valt nauwelijks te ontkennen, de economie draait als een tierelier en zeker de huizenmarkt is knap overspannen. Bij vastgoedtransacties zijn vaak meerdere adviseurs betrokken, zoals hypotheekadviseurs en notarissen. Dat deze personen het thans erg druk hebben en...