06-52500157 info@wisselkom.nl

Ai, ai, ai ….

Oftewel: hoe een goed bedoeld advies kan veranderen in een financiële nachtmerrie. Een nieuwe klant van mijn kantoor heeft in het jaar 2019 (afgerond) € 1.000.000,– van zijn privé-bankrekening overgeboekt naar de bankrekening van zijn B.V. Dat heeft hij gedaan...

Wie steelt, is een dief

In ons (bestuurs)recht is bepaald dat je als belanghebbende bezwaar kunt maken tegen een “voor bezwaar vatbare beschikking”. In de wet staat dat je je bezwaar binnen 6 weken moet indienen. Ben je één dag te laat, dan is het echt: te laat is te laat. Het is van...

Zullen we ’t proberen? (met een knipoog)

In het belastingrecht hebben we de zogenoemde Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB). De ABBB zijn – op een deel na – geen wetgeving, maar zijn regels/uitgangspunten, welke de burger moeten beschermen tegen een soms veel te machtige overheid. De meest...

Goed advies gegeven, maar haast niemand blij

Als belastingadviseur heb je een – zekere – zorgplicht voor en naar je klanten toe. Bij zo’n zorgplicht kun je denken aan wat een klant in alle redelijkheid van je mag verwachten bij een zorgvuldige uitoefening van je beroep. Dat het voldoen aan je zorgplicht...

Ook fiscale diefstal is gewoon diefstal

Het zal maar weinigen zijn ontgaan dat de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft beslist dat de sinds 2017 bestaande methodiek van heffing van (inkomsten)belasting over de inkomsten uit vermogen in strijd is met het zogenoemde “ongestoord genot van eigendom en het...