06-52500157 info@wisselkom.nl

Een appel moet je nu eenmaal geen peer noemen

Al meer dan een decennia hebben we de discussie dat bij een gelijk bruto-inkomen een ondernemer netto meer overhoudt dan een werknemer in loondienst. Dat verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de fiscale aftrekposten zoals onder meer: Dotatie (Fiscale)...

We zullen je wel leren ….

Eigenlijk moet dit zijn: We zullen je wel helpen nog meer te leren. Het zal toeval zijn, maar in de achter ons liggende twee weken ben ik benaderd door onder meer mijn brancheorganisatie, zo’n beetje de grootste uitgever van vakliteratuur en een jonge...

Ja, maar wat als …….

Man en vrouw, beiden 85 jaar, zijn al meer dan 60 jaar gehuwd en zijn hun hele werkzame leven in dienst geweest bij verschillende scholen. Thans genieten ze al ruim 20 jaar van hun Oudedag en dat met behulp van hun AOW- en ABP-(pensioen)uitkeringen. In hun leven zijn...