06-52500157 info@wisselkom.nl

Dwangsommenjagers (een vervolg)

Een paar weken geleden heb ik in mijn wekelijkse blog aandacht besteed aan het recht op kostenvergoedingen bij onder andere bezwaarschriften (“Je hebt er recht op, maar je krijgt het niet”). Recentelijk heeft de Advocaat-Generaal met betrekking tot een aantal bij de...

Je hebt er recht op, maar je krijgt het niet

Het kan altijd gebeuren en het gebeurt ook regelmatig: een medewerker van de Belastingdienst maakt een fout en stelt je aanslag verkeerd vast of geeft een verkeerde beschikking af. Nu is dat in het algemeen niet per definitie een – financiële – ramp en je hebt meestal...

De Oudedagsverplichting: een aantal aspecten

Naar schatting waren er aanvang 2017 ongeveer 140.000 DGA’s, welke van hun werkgever (meestal Holding-bv), pensioenrechten hadden toegezegd gekregen. Deze pensioenrechten werden dan in die gevallen – zoals dat dan wordt genoemd – in eigen beheer gehouden. Om een...

Kan dit echt niet eenvoudiger en makkelijker?

Zo maar een recente praktijksituatie: In de eerste week van januari 2019 worden gelijktijdig een Holding-bv en diens 100% Dochter-bv opgericht Beide bv’s zijn gevestigd in Den Haag Nog dezelfde dag zijn deze bv’s bij de KvK ingeschreven Beide bv’s hebben een...