06-52500157 info@wisselkom.nl

Naming and shaming

Vorige week kwam minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie, D66) met het bericht dat volgens haar “de maat vol is” nu het bedrijfsleven nog steeds niet lukt om de besturen en de raad van commissarissen van grote bedrijven te laten bestaan uit ten minste 30%...

“Onverwachte” korting op AOW-uitkering

Wanneer je – als inwoner van Nederland – een te betalen aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen ontvangt, zul je deze aanslag uiteraard moeten betalen. Nu kan het gebeuren dat je de aanslag wel wilt, maar mogelijk niet kunt betalen. In dat...

Neen, eenvoudiger willen we het echt niet maken

Recentelijk is het wetsvoorstel “Spoedreparatie fiscale eenheid Wet VpB 1969” door de Tweede Kamer aangenomen. Ik ga hier niet in op de fiscale aspecten en dito gevolgen van dit wetsvoorstel voor de dagelijkse praktijk, maar het is zeer opmerkelijk te noemen dat o.a....