06-52500157 info@wisselkom.nl

De DGA en diens rekening-courantschuld aan de B.V.

In de gisteren bekend gemaakte Miljoenennota vermeldt het kabinet dat hij  “…. belastinguitstel [gaat] ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de 500.000 euro te belasten in box 2”. Deze voorgenomen en niet uitgewerkte (want deze is niet...

Een dure tikfout

Gisteren (maandag 6 augustus 2018) stond in de (landelijke) media een artikel over het feit dat de Belastingtelefoon ook heel vaak voor belastingadviseurs frustrerend is en dat van de 900.000 telefoontjes toch zo’n 250.000 keer de Belastingadviseurs afhaakten (is een...

Zo, die is binnen!

Op 25 mei aanstaande is dan eindelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ik ben al in een relatief vroeg stadium (november 2016) begonnen met het AVG-proof maken van mijn kantoororganisatie en na een beoordeling door een advocatenkantoor te...

Belastingdienst en mediation

Recentelijk heb ik – ten behoeve van een klant van mijn kantoor – samen met een Inspecteur van de Belastingdienst een mediationtraject doorlopen en afgerond. In het desbetreffende dossier had de Inspecteur dermate veel steken laten vallen, dat het n.m.m....