06-52500157 info@wisselkom.nl

“Ik ben de eigenaar van mijn daden”

Dit is de eerste regel van een vers over karma. De inhoud en strekking van deze regel geldt naar mijn mening zeker voor ondernemers. De beide vennoten van een vennootschap onder firma hebben al geruime tijd verschil van inzicht over het te voeren ondernemingsbeleid....