06-52500157 info@wisselkom.nl

Er was eens…..

In Nederland was eens een mooi klein en lieflijk stadje, welke als het ware in tweeën wordt gesneden door een gestaag voortkabbelende rivier. Al heel lang geleden heeft het toenmalige bestuur van het stadje een brug over deze rivier laten leggen, waardoor de inwoners...

Een willekeurige aangifte inkomstenbelasting

Zo nu en dan kom ik bij het verzorgen van een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen onderwerpen tegen, waarbij ik me afvraag “Moet ik hier iets mee en zo ja, wat?”. Een voorbeeld van een casus van een paar weken terug. Een ondernemers-echtpaar heeft...

Ai, ai, ai ….

Oftewel: hoe een goed bedoeld advies kan veranderen in een financiële nachtmerrie. Een nieuwe klant van mijn kantoor heeft in het jaar 2019 (afgerond) € 1.000.000,– van zijn privé-bankrekening overgeboekt naar de bankrekening van zijn B.V. Dat heeft hij gedaan...

Wie steelt, is een dief

In ons (bestuurs)recht is bepaald dat je als belanghebbende bezwaar kunt maken tegen een “voor bezwaar vatbare beschikking”. In de wet staat dat je je bezwaar binnen 6 weken moet indienen. Ben je één dag te laat, dan is het echt: te laat is te laat. Het is van...

Zullen we ’t proberen? (met een knipoog)

In het belastingrecht hebben we de zogenoemde Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB). De ABBB zijn – op een deel na – geen wetgeving, maar zijn regels/uitgangspunten, welke de burger moeten beschermen tegen een soms veel te machtige overheid. De meest...