06-52500157 info@wisselkom.nl

Tweede Kamerlid Nijboer had vragen gesteld over berichten dat Oostenrijk en Luxemburg willen vasthouden aan het bankgeheim. De Staatssecretaris heeft op deze vragen geantwoord dat het behoud van het bankgeheim zeer onwenselijk is, aangezien dit de strijd tegen belastingontduiking en witwassing erg belemmert. Volgens de Staatssecretaris is het gezien de internationale ontwikkelingen niet zozeer de vraag of het bankgeheim zal worden afgeschaft, maar eerder wanneer het zal worden afgeschaft.
Op basis van de huidige spaartegoedenrichtlijn zijn Luxemburg en Oostenrijk gehouden aan een inhouding van een 35% bronheffing op rente-inkomsten van rekeninghouders die elders in de EU wonen. Op het moment dat Luxemburg en Oostenrijk overgaan tot het automatisch uitwisselen van informatie over rente-inkomsten van banktegoeden zal de bronheffing komen te vervallen.

Bron: Ministerie van Financiën, 17 december 2013, nr 2013/871