06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik kan me nog goed herinneren dat ter gelegenheid van de indiening van het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 (september 1999) de toenmalige Staatssecretaris van Financiën, Willem Vermeend, triomfantelijk vertelde dat dit wetsvoorstel zo goed en degelijk en “eerlijk” in elkaar stak, dat hij zeker wist dat onder andere belastingadviseurs veel minder werk zouden krijgen dan wel misschien zelfs geen.
Hoe anders is het sindsdien gegaan ……

Het is een gegeven dat na de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 deze wet enorm gecompliceerd en gedetailleerd is geworden; probeer maar eens bijvoorbeeld alle bepalingen over de eigen woning te doorgronden.

Op initiatief van met name de Tweede Kamer zijn er heel veel en vaak enorm gedetailleerde bepalingen in de wet terecht gekomen. De wet inkomstenbelasting 2001 is inmiddels zo gecompliceerd en ingewikkeld dat het overgrote deel van de ondernemers en particulieren de wet niet meer (volledig) begrijpt. De (leden van de) Tweede Kamer hebben er zo indirect voor gezorgd dat belastingadviseurs hun werk hebben behouden; sterker nog, hun werk is alleen maar fors toegenomen.

Het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 was dus bij indiening redelijk eenvoudig en ook voor velen begrijpelijk van aard. Nu is dit niet meer het geval en dat is de oorzaak dat al een flink aantal jaren de roep om volledige belastingherziening er is; ook bij de besprekingen over de huidige kabinetsformatie zal die gewenste herziening naar voren zijn gebracht.

Wanneer je gsm of tablet na verloop van tijd erg traag wordt of mogelijk zelfs niet meer goed functioneert dan wel dat er “ergens” iets niet goed is gegaan, kan je de gsm of tablet terugzetten naar de zogenoemde fabrieksinstellingen. Je gaat dan helemaal terug naar de basis en van daaruit kun je datgene wat je wilde behouden weer installeren/opbouwen.
Wat zou het gemakkelijk zijn als dit ook zo zou kunnen met bestaande fiscale wetten, toch?

 

Overigens, maar dit eigenlijk geheel terzijde:
Het is gebruikelijk dat een ingediend wetsvoorstel eerst de verantwoordelijke minister vermeld en pas daarna door de staatssecretaris. Het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 is echter eerst ondertekend door de staatssecretaris (Willem Vermeend) en de minister (Gerrit Zalm) heeft als tweede ondertekenaar ondertekend.
Het is mij nooit duidelijk geworden waarom dit zo is gedaan.