06-52500157 info@wisselkom.nl

Heeft een belastingambtenaar soms ook geheimhoudingsplicht?

Op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft ook een belastingambtenaar een geheimhoudingsplicht. Een belastingambtenaar mag hetgeen hij “te weten komt” niet “…….. verder bekend maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet …….”.

Recentelijk is mij de vraag voorgelegd of een belastingambtenaar bevoegd was om aan de assurantiebemiddelaar (“verzekeringsagent”) van de desbetreffende werknemer informatie te verstrekken over onder meer de afdrachten loonheffing, beoordeling verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen en de hoogte van de omzet van de werkgever (!).

Voor de duidelijkheid: de assurantiebemiddelaar was niet tevens de – financiële – administrateur en had uiteraard ook geen volmacht of iets dergelijks van de werknemer en/of werkgever.

Tot mijn niet geringe verbazing had de belastingambtenaar

      Op verzoek van de assurantiebemiddelaar een klein onderzoek ingesteld bij en naar werkgever;

      Aan de assurantiebemiddelaar medegedeeld dat er in het betreffende tijdvak geen omzet is geweest;

      Idem wat de precieze activiteiten van de werkgever waren/zijn en zelfs

      Idem de hoogte van de afdracht loonheffingen.

Onnodig hier te vermelden dat die belastingambtenaar fors zijn boekje te buiten is gegaan.

Omdat zowel de werkgever als de werknemer razend waren over de handelwijze van de belastingambtenaar en serieus overwogen om ene klacht tegen die ambtenaar in te dienen, vond ik het verstandiger om eerst een zelf met die belastingambtenaar contact op te nemen en zijn kant van het verhaal aan te geven; mijn verbazing is daarna nog groter geworden, want
– de ambtenaar was zich van geen kwaad bewust;
– hij heeft inderdaad niet naar een volmacht of iets dergelijks gevraagd, want hij
  ging uit van de veronderstelling dat dit wel goed zou zitten;
– hij vond het heel gewoon dat een assurantiebemiddelaar die info wilde en
  mocht hebben;
– hij dreigde zelfs met het uitvoeren van een uitgebreidere controle en
– hij vroeg zich af of ik aan zijn integriteit twijfelde en werd zelfs boos.

Uiteindelijk heb ik het telefoongesprek netjes afgedaan en is het me gelukt om de werkgever en werknemer te overreden geen klacht in te dienen; het kwaad was toch al geschied en een klachtprocedure, ja …. levert alleen maar verliezers op.