06-52500157 info@wisselkom.nl

Het komt meer dan regelmatig voor dat iemand een onderneming begint (meestal als zzp’er) en dat de eerste jaren verliesgevend zijn. De Belastingdienst zal dan in haast alle gevallen stellen dat de onderneming niet te beschouwen is als een “bron van inkomen” en de in de aangifte inkomstenbelasting aangegeven ondernemingsverliezen niet worden geaccepteerd.
Omdat de Belastingdienst altijd achteraf de onderneming beoordeelt, is het voor hem natuurlijk gemakkelijk om te stellen dat na bijvoorbeeld 3 opeenvolgende verliesjaren de onderneming in fiscale zin er niet is.

Maar naar mijn mening gaat de Belastingdienst in een aantal gevallen toch echt te kort door de bocht.

Het is zonder meer terecht dat in de situatie dat een onderneming (ZZP’er) een aantal opeenvolgende jaren verliesgevend is, de vraag gesteld wordt of in deze onderneming nog toekomst zit (“bron van inkomen”) of dat deze bedrijfsactiviteiten eigenlijk vanaf het begin voorspelbaar negatief zouden zijn en blijven: dit is de zogenoemde Bronvraag. Bij deze bronvraag spelen dan de vereisten:

–        voordeel beogen en

–        voordeel redelijkerwijs ook te verwachten

een belangrijke rol.

De beide criteria (beogen en redelijkerwijs ook te verwachten) dienen ertoe de gevallen van inkomensbesteding – hetgeen het geval is als sprake is van een voorzienbaar blijvend verliesgevende activiteit (bijvoorbeeld hobby) – te scheiden van reële, maar mislukte pogingen tot inkomensverwerving.

Bij een mislukte poging tot inkomensverwerving kan voordeel immers in beginsel wel worden beoogd en verwacht, maar als gevolg van diverse omstandigheden echter niet verwezenlijkt worden. En daarvan is in de praktijk regelmatig sprake.

Vaak kan niet gesteld worden dat op voorhand duidelijk was dat de bedrijfsactiviteiten van de ZZP’er én voorzienbaar én blijvend verliesgevend zouden zijn (integendeel zelfs: anders was de desbetreffende ZZP’er uiteraard niet eens aan deze activiteiten begonnen).

En als dan ook nog eens geen sprake is van zogenoemde vermogenstransacties, is het gerealiseerde verlies fiscaal gewoon aftrekbaar.

Mijn advies is dan ook om niet zonder meer akkoord te gaan met het door de Belastingdienst schrappen van fiscaal aftrekbare verliezen.