06-52500157 info@wisselkom.nl

Stelt u zich het volgende eens voor: u wilt uw woning gaan verbouwen en na een goed gesprek ontvangt u van een – groot – aannemersbedrijf de offerte. U hebt vervolgens vragen over die offerte en u neemt telefonisch contact op met de desbetreffende vestiging van het aannemersbedrijf. Het volgende scenario ontwikkelt zich dan:

 • U krijgt een medewerker aan de lijn en die deelt u mede dat die desbetreffende vestiging inmiddels is opgeheven, maar
 • Een collega van de vestiging, welke alle activiteiten van de opgeheven vestiging heeft overgenomen, zal u de volgende dag in de middag bellen
 • U schuift wat met de afspraken in uw agenda, zodat u die middag de gelegenheid hebt om de medewerker van het aannemersbedrijf te woord te staan
 • U wordt echter de volgende ochtend (!), terwijl u in een vergadering zit, gebeld door een medewerker van alweer een andere vestiging van dat aannemersbedrijf
 • U verlaat – een beetje nijdig – kortstondig die vergadering en u verneemt dan van die medewerker dat …………….. uw dossier op alweer een andere vestiging ligt en dat die collega daar te zijner tijd (maar niet bekend is wanneer) contact met u zal opnemen.

Ik ben ervan overtuigd dat u zich op zijn minst afvraagt of u wel met dat aannemersbedrijf door wil gaan. Let wel: u hebt dus de keuze om bijvoorbeeld niet verder in zee te gaan met dat aannemersbedrijf.

Maar nu het volgende en dit is werkelijk gebeurd:

 • Namens een klant van het kantoor stuur ik naar de Belastingdienst/kantoor Roosendaal een schriftelijk verzoek om overleg over een bepaalde situatie
 • Omdat ik niet eens een ontvangstbevestiging of iets dergelijks ontvang, neem ik telefonisch contact op met de Belastingtelefoon
 • De medewerkster van de Belastingtelefoon meldt dat zij geen inzage heeft in dossiers, et cetera, maar ze zal mijn vragen voorleggen aan een collega van kantoor Roosendaal en die zal mij de volgende dag tussen 14.00 en 17.00 uur bellen
 • De volgende dag word ik, terwijl ik buiten kantoor met een klant in bespreking ben, om ongeveer 11.00 uur gebeld door een Belastingdienst-medewerker van kantoor Rotterdam en die deelt mij mee
  – dat kantoor Roosendaal inmiddels is opgeheven
  – dat hij geen inzage heeft in de dossiers
  – dat hij dus geen antwoord kan geven op mijn vragen, maar
  – dat hij wel weet dat een collega van kantoor Breda mijn verzoek in behandeling heeft en
  – hij niet weet wanneer die collega van kantoor Breda contact met mij zal opnemen en
  – hij weet het telefoonnummer of het e-mailadres van die collega niet.

In zo’n geval is het jammer dat je je zakelijke relatie met de Belastingdienst niet kunt beëindigen en/of op zoek kunt gaan naar een “andere Belastingdienst”.