06-52500157 info@wisselkom.nl

Als klant van een belastingadvieskantoor (of van een accountants-/administratiekantoor) zit je niet te wachten op “onnodige” declaraties en dat is zeer begrijpelijk. Natuurlijk wil ook je belastingadviseur voorkomen dat die “onnodige” declaraties ontstaan omdat die kunnen leiden tot fronsende wenkbrauwen of – erger – irritatie.

Voor elke adviseur is het uitgangspunt (of zal dat in elk geval moeten zijn) dat je omtrent te verrichten werkzaamheden en dus de te declareren uren tevoren overleg hebt met je klant. De klant weet wat de hoogte van de declaratie kan zijn en die geven dan geen problemen.

Maar wat als tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld de Belastingdienst als het ware niet meewerkt?

Het is een gegeven dat de Belastingdienst de afgelopen decennia veel en vaak heeft gereorganiseerd. Zo zijn er meerdere belastingkantoren gesloten en zijn bepaalde werkzaamheden en bevoegdheden gecentraliseerd op één belastingkantoor (hierna: eenheid).

Zo maar een aantal voorbeelden van deze week in mijn praktijk:

 1. Klant ontvangt niet (meer) automatisch de Verklaring omtrent betalingsgedrag.
  Na meerdere telefoontjes naar en terugbelverzoeken aan de Belastingdienst, krijg ik bij toeval een oud-collega aan de telefoon. Dan blijkt dat de desbetreffende afdeling wel degelijk de nieuwe Verklaring heeft verzonden, maar ……. naar het oude adres van de klant. De afdeling was vergeten het nieuwe adres in haar eigen bestanden (het is overigens niet toegestaan om zelf adressenbestanden aan te leggen, maar allee) aan te passen.
  Nog wel dezelfde dag de nieuwe Verklaring ontvangen, maar het is toch jammer van de extra tijd, welke gemoeid was met de eerdere telefoontjes.
 2. De Belastingdienst heeft een fout gemaakt bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting 2018 van een bejaard echtpaar. Ik heb een bezwaarschrift ingediend: Belastingdienst herstelt fout en maakt abusievelijk een andere grotere fout en erkent dat ook.
  Gevolgen:
  in overleg gaan met de Belastingdienst Breda en hem verzoeken om de fout uit eigen beweging te herstellen of in beroep gaan bij de Rechtbank
  b. echtpaar moet nu – geheel ten onrechte – Zorgtoeslag en Huurtoeslag terugbetalen en daarom moet daartegen weer bezwaar worden gemaakt en uitstel van betaling worden verzocht (bij Toeslagen).
 3. Een inspecteur van de eenheid Den Haag beslist niet op een verzoek om kostenvergoeding wegens toegekend bezwaar.
  – getracht telefonisch contact met de inspecteur te krijgen; is niet gelukt
  – schriftelijk verzocht alsnog uitspraak te doen: geen enkele reactie
  – uiteindelijk verzoek om uitbetaling dwangsom wegens non-beslissing bij de eenheid Arnhem ingediend:
  de medewerker van de eenheid Arnhem belt mij met de mededeling dat hij informatie heeft opgevraagd bij zijn collega van de eenheid Utrecht (!)
  b. belt weer omdat de collega van de eenheid Utrecht in hun systemen niet bij de onderliggende informatie kan; ik heb deze per e-mailbericht naar hem gezonden
  c. belt weer nadat hij contact heeft gehad met een inspecteur van de eenheid Den Haag (!); blijkt dat de niet-beslissende inspecteur al een tijdje met ziekteverlof is en het blijkt ook dat de inspecteur Arnhem mijn e-mailbericht wel heeft ontvangen, maar niet heeft gelezen
  d. Belt weer: hij krijgt geen goed beeld van de zaak en geeft alles in handen van de ontvanger (!) van de eenheid Den Haag

Uit deze voorbeelden, en dan is mijn belastingadviespraktijk niet heel groot, blijkt duidelijk dat de reorganisaties van de Belastingdienst en de centralisatie van werkzaamheden en bevoegdheden – en dit gekoppeld aan een slechte en achterhaalde automatisering – voorlopig alleen maar zorgt voor onduidelijkheid, onvolledigheid van informatie en daarom meer (onnodig) werk voor de belastingadviseur en dus hogere kosten voor de klant.

Elke belastingadviseur doet altijd zijn/haar best voor de klant, maar heeft nu eenmaal te maken met deze Belastingdienst en diens huidige grote problemen.

En dan is het ook nog eens zo dat je als klant in het algemeen in aanmerking kunt komen voor een – altijd te – lage forfaitaire kostenvergoeding ……. maar dan moet de Belastingdienst wel beslissen op jouw verzoek om kostenvergoeding!

Ik denk dat elke belastingadviseur, accountant of administrateur hoopt dat op relatief korte termijn de Belastingdienst
–    nog eens goed kijkt naar zijn huidige organisatie en concentratie van taken en
–    eindelijk zijn automatisering op adequate orde krijgt.

Een goed/beter functionerende Belastingdienst is ook beter voor de klant, want kan ook leiden tot beperking van declaraties en dat is dan een echte win-win situatie.