06-52500157 info@wisselkom.nl

“Out of the box” is een uitdrukking, welke je steeds vaker hoort en blijkbaar is er dan dus ook behoefte aan. Out of the box betekent dat je je buiten de geëffende paden begeeft om een bepaald doel of oplossing te bereiken.

Recentelijk kwam ik in mijn praktijk het volgende tegen.
– Ondernemersechtpaar (bijna AOW-leeftijd bereikt) heeft geen bedrijfsopvolger en stopt dan ook met hun onderneming
– Ze verkopen hun woon-winkelpand en realiseren een overwaarde van ruim € 500.000,–
– Ze hebben geen pensioen- of lijfrente-uitkeringen te verwachten
– Hun inkomen zal dus gaan bestaan uit de AOW-uitkeringen, aangevuld met ongeveer € 20.000,– “interen” op het aanwezige bancaire vermogen van ruim € 500.000,–.

Het echtpaar wilt een andere woning kopen en de totale kostprijs daarvan is vermoedelijk € 200.000,–. Deze kostprijs van € 200.000,– willen de man en de vrouw financieren en wel door middel van een aflossingsvrije hypothecaire lening, looptijd 30 jaar en een rentepercentage van maximaal 3.
In deze situatie zijn de netto-woonlasten (financiering) € 6.000,– per jaar en dat is best aan de lage kant.

Het probleem is alleen dat het echtpaar geen enkele bank kan vinden, welke bereid is om de gewenste financiering van € 200.000,– te verstrekken; het echtpaar heeft immers – althans volgens bancaire leningsnormen – alleen maar hun AOW-uitkeringen als “reguliere” inkomsten.

In feite is dat natuurlijk onzin!

Gezien het aanwezige bancaire vermogen van ruim € 500.000,– bestaat er naar mijn mening nauwelijks onzekerheid met betrekking tot de vraag of het echtpaar in staat is om de renteverplichtingen te blijven voldoen. Dit wordt alleen anders als het echtpaar de gezegende leeftijd van 90 jaar bereikt.

Het is frappant dat een nog werkzame man/vrouw, die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft en een brutoloon van – stel – € 50.000,– per jaar verdient, wel in aanmerking kan komen voor een financiering van € 200.000,–. En dit ondanks het gegeven dat ook die baan voor onbepaalde tijd zelfs op zeer korte termijn door de werkgever kan worden opgezegd; oftewel, in casu heeft de bank feitelijk minder zekerheid dat de man/vrouw aan de betalingsverplichtingen jegens de bank kan blijven doen.

Voor financierend Nederland wordt het tijd voor “Out of the box” denken.