06-52500157 info@wisselkom.nl

Je moet soms echt diepe zakken hebben

Al jaren lees je berichten dat met name MKB-ondernemers: niet of onvoldoende zijn verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en (mogelijk) onvoldoende geld hebben gereserveerd voor hun Oudedag. Volgens het CBS telde Nederland eind september 2019...