06-52500157 info@wisselkom.nl

Je eigen woning een (mantel)zorg?

Als ik de gegevens van het CBS moet geloven, en waarom zou ik dat ook niet, dan is nu al 50% van de Nederlandse bevolking 50 jaar en ouder. Van die “ouderen” is bijna 20% ouder dan 65 jaar. Het CBS verwacht dat over ongeveer 20 jaar er zo’n 4,7 miljoen 65-plussers...