06-52500157 info@wisselkom.nl

Als ik de gegevens van het CBS moet geloven, en waarom zou ik dat ook niet, dan is nu al 50% van de Nederlandse bevolking 50 jaar en ouder. Van die “ouderen” is bijna 20% ouder dan 65 jaar. Het CBS verwacht dat over ongeveer 20 jaar er zo’n 4,7 miljoen 65-plussers zijn.
Het is dan evident te veronderstellen dat de kosten van met name de ouderenzorg een nog forsere groei dan de afgelopen jaren zal doormaken. Al in het jaar 2018 overstegen de zorgkosten in Nederland de 106 miljard euro en de stijgende trend is er nog niet uit.
Teneinde de zorgkosten niet veel te veel te laten stijgen, stimuleert de overheid onder meer de ouderen langer “thuis” te laten wonen. “Thuis” is in verreweg de meeste gevallen de eigen woning van de ouderen; dit kan ook een huurwoning zijn.

Er kunnen echter redenen of oorzaken zijn dat de ouderen niet langer in hun (eigen) woning kunnen of willen blijven wonen. Het komt – gelukkig – steeds vaker voor dat dan een kind en de ouderen/ouders besluiten om de ouders bij hun kind te laten wonen en dat het kind de mantelzorger wordt van de ouders. De ouders kunnen dan in de woning van het kind hun intrek nemen of bijvoorbeeld in een aanbouwwoning of los gebouw in de tuin van de woning van het kind.

Het blijkt echter dat er nogal wat zaken zijn, waarmee je als mantelzorger wordt geconfronteerd als je je ouders bij je laat (in)wonen.

In een overigens zeer goed leesbaar artikel in het vakblad van het Register Belastingadviseurs behandelen mr. dr. Mascha Hoogeveen en Evelien Voordendag BSc een aantal probleemgebieden met betrekking tot de eigen woning en de mantelzorg. Zij vermelden onder meer de volgende aspecten:

  • Het Besluit omgevingsrecht 2010 en het vergunningsvrij kunnen bouwen van een zogenoemde mantelzorgwoning
  • Wanneer is sprake van hulpbehoevendheid en mantelzorg
  • De mogelijke gevolgen voor de WOZ
  • Het begrip “eigen woning” in de wet inkomstenbelasting 2001, waarbij rekening moet worden gehouden met de mogelijke verschillen tussen aanbouw en bijgebouw respectievelijk het begrip aanhorigheid
  • De definities van eigen woning in combinatie met de begrippen hoofdverblijf en huishouding en uiteraard
  • De fiscale aftrekbaarheid van de betaalde (hypotheek)rente.

Hoogeveen en Voordendag signaleren dat met name de eigen woningregeling in de wet inkomstenbelasting 2001 en de daarbij horende fiscale aftrekbaarheid van betaalde (hypotheek)rente de gewenste stimulerende werking van het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in het kader van mantelzorg in de weg staat.

Ben je voornemens om je ouder(s) in het kader van mantelzorg in je woning te laten intrekken of in je tuin een mantelzorgwoning te – laten – bouwen, zorg er dan voor dat je je tevoren goed laat informeren en adviseren over alle relevante juridische, fiscale en financiële aspecten.

Laat je mantelzorg geen financiële zorg worden!