06-52500157 info@wisselkom.nl

Doet u (wel eens) een zogenoemde ‘btw-nihilaangifte’ wanneer u niet tijdig over alle relevante gegevens voor het indienen van de btw-aangifte beschikt? Vanaf 1 januari 2014 is dat in beginsel een strafbaar feit en kan degene die opzettelijk een op aangifte te betalen btw-bedrag niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betaalt, worden gestraft met gevangenisstraf of een geldboete. Omdat het strafbare feit het niet of niet tijdig betalen is, geldt die strafbaarheid niet voor aangiften die in een teruggaaf resulteren.

Belastingpakket 2014, Aanpassingen Algemene Wet inzake Rijksbelastingen