06-52500157 info@wisselkom.nl

Recentelijk ben ik gebeld door een accountmanager van de Belastingdienst en deze Belastingdienstmedewerker nodigt zichzelf op mijn kantoor uit voor wat hij noemt een “Kwaliteitsgesprek”.
Zo’n kwaliteitsgesprek bevat blijkbaar onder meer de volgende onderwerpen:
– de rol van de accountmanager
– algemene zaken in mijn onderneming
– mijn organisatiestructuur
– aangiften
– administratieve handelingen
– klanten
– aantal procesverstoringen (o.a. aangifte- en betaalverzuimen OB en nihilaangiften OB) en
– verwachtingen.

Nu ken ik uiteraard heel goed mijn eigen onderneming en organisatiestructuur (= eenmanszaak en dus niet erg ingewikkeld; ik kan die structuur zelf nog goed overzien). Ook de overige onderwerpen zijn mij bekend.
Maar ik ben getriggerd door de onderwerpen:
– aantal procesverstoringen (o.a. aangifte- en betaalverzuimen OB en nihilaangiften OB) en
– verwachtingen.

Nu verwerk ik geen administraties, et cetera van mijn klanten en doe ik – behoudens die van mezelf dan – ook geen BTW-aangiften verzorgen en indienen. In zoverre kan ik bij de Belastingdienst dan ook geen procesverstoringen veroorzaken.
Echter, volgens de accountmanager van de Belastingdienst worden er met behulp van mijn beconnummer blijkbaar nihil-aangiften BTW ingediend en zijn er bij klanten van mijn kantoor betaalverzuimen met betrekking tot die BTW-aangiften. Met name die nihil-aangiften BTW zorgen bij de Belastingdienst voor procesverstoringen en dat is de belangrijkste reden dat de accountmanager naar mijn kantoor komt.

Maar ik weet dat ik sowieso geen BTW-aangiften verzorg en indien en ik weet ook dat er geen betaalverzuimen zijn (op een hoge eenmalige uitzondering na) van mijn klanten. Toch luistert de accountmanager niet naar mijn argumenten en komt hij volgende week op bezoek.

Enfin, de koffie staat klaar voor de accountmanager.

Nu ik het toch over die zogenoemde procesverstoringen heb, kan ik hier nog een “mooi” praktijkvoorbeeld vermelden.

Een administratiekantoor heeft een klant (ondernemer) met belastingschulden en voor die klant moet getracht worden een betalingsregeling met de Belastingdienst af te spreken.
Om een heel lang verhaal kort weer te geven:
– begin februari 2024 stuur ik de Belastingdienst een brief met een voorstel van een betalingsregeling voor een 20-tal aanslagen

 • In mijn voorstel verzoek ik om onder meer een ontvangstbevestiging en tevens om verdere invorderingsmaatregelen op te schorten tot de Belastingdienst heeft beslist op mijn voorstel
 • Uiteraard ontvang ik van de Belastingdienst niet (!) de gevraagde ontvangstbevestiging
 • Wel stuurt de Belastingdienst aanmaningen en vaardigt hij dwangbevelen uit
 • Ik moet daarna telkens bellen met de Belastingdienst om die aanmaningen en dwangbevelen terug te nemen en ook de daarmee gepaard zijnde kosten
 • Tot mijn oprechte en ook stomme verbazing weten de respectievelijke medewerkers van de Belastingdienst wel te melden dat mijn voorstel van een betalingsregeling is ontvangen, maar …….. ze zijn die brief kwijt ……..
 • Overigens worden de aanmaningen en dwangbevelen weer teruggenomen, dat dan weer wel
 • Ik ben inmiddels gebeld door verschillende medewerkers van de Belastingdienst en allemaal melden ze dat het bij hen heel druk is wegens onder meer personeelsgebrek en de vele betalingsregelingen, welke nog moeten worden beoordeeld
 • Ondertussen weet ik noch de klant niet of mijn voorstel is of wordt aangenomen
 • Teneinde in dit dossier verder te komen, heb ik de klant geadviseerd de maandtermijnen, genoemd in mijn voorstel richting de Belastingdienst, te gaan betalen (dus vooruitlopende op een eventuele beslissing van de Belastingdienst)
 • Omdat de Belastingdienst nog steeds niet heeft beslist op mijn voorstel, is er dus ook geen betalingskenmerk voor de betalingsregeling en kan de klant niet via internetbankieren betalingen doen aan de Belastingdienst (de Belastingdienst eist namelijk altijd een betalingskenmerk!)
 • Uiteindelijk heb ik voor de klant een betalingskenmerk gevonden voor de aanslag met het hoogste bedrag en is die betaling gelukt.

Al met al zijn mijn kosten voor de klant aanzienlijk hoger geworden en dat enkel en alleen omdat de Belastingdienst zijn zaken niet op orde heeft.

Over procesverstoringen gesproken!

Misschien zal ik mezelf eens bij de Belastingdienst uitnodigen om bij en met hem een kwaliteitsgesprek te hebben.

 

NB: Mogelijk kan of moet de Belastingdienst zorgen dat via zijn website niemand het Beconnummer van een ander kan gebruiken! Maar dat zal dan automatiseringstechnisch weer niet mogelijk zijn.