06-52500157 info@wisselkom.nl

Het pensioengevend loon, waarover met ingang van 1 januari 2015 pensioenaanspraken mogen worden toegekend, wordt gemaximeerd op € 100.000,–. In verband met die wijziging zijn er enkele punten waarop de pensioenregeling van de DGA moet worden gecontroleerd.Ten eerste moet het maximum van € 100.000,– zijn opgenomen in de pensioenovereenkomst van de DGA; ook al is het feitelijk genoten salaris lager! Ten tweede: als de DGA nu een salaris geniet van meer dan € 100.000,–, verdient het de aanbeveling om de hoogte van de eventueel verzekerde risicokapitalen te beoordelen. Wellicht kunnen die omlaag.

Toelichting: een pensioengevend loon van € 100.000,– betekent een pensioengrondslag (dit is het bedrag, waarover men in dat jaar de pensioenrechten opbouwt) van ongeveer € 87.000,– omdat immers de zogenoemde AOW-franchise nog op het pensioengevend loon in mindering moet worden gebracht. Daarnaast is het niet nodig om een compleet nieuwe Pensioenbrief of Aanvullende Arbeidsovereenkomst te laten opstellen, een addendum voldoet ook!