06-52500157 info@wisselkom.nl

Een man is DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) van een Holdingstructuur. Hij heeft een goed salaris-inkomen en leeft daar ook naar. Echter, in het afgelopen jaar heeft hij een hele grote fiscale aftrekpost, waardoor zijn fiscale inkomsten 2021 erg laag zijn geworden.
In zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2021 verwerkt hij uiteraard ook die hele grote aftrekpost en zijn fiscale (verzamel)inkomen wordt daardoor ineens bijna nihil.

Dat lage fiscale inkomen heeft uiteraard een aantal gevolgen, onder meer:

 • Teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (beter is: Loonheffingen) 2021
 • Mogelijkheid om de zogenoemde middelingsregeling (ja, ja, deze bestaat nog) toe te passen en
 • De man heeft nu ineens over het jaar 2021 recht op Zorgtoeslag.

En dan begint het circus van de Toeslagen.

Gelijktijdig met het indienen van zijn aangifte inkomstenbelasting 2021 doet de man een verzoek om voor het jaar 2021 in aanmerking te komen voor de Zorgtoeslag 2021.

Lang verhaal kort weergegeven:

 1. De man ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen geen enkele reactie op zijn verzoek voor het jaar 2021
 2. Hij ontvangt wel een beschikking voor het jaar 2022 (!) en volgens die beschikking heeft hij in het jaar 2022 weer een laag inkomen en dus recht op Zorgtoeslag 2022
 3. Kort na ontvangst van die beschikking ontvangt hij op zijn bankrekening het bedrag Zorgtoeslag 2022 voor de maanden januari tot en met augustus 2022 en
 4. De man is zich er zonder meer van bewust dat hij geen recht heeft op Zorgtoeslag voor het jaar 2022 en reserveert dus het ontvangen bedrag aan Zorgtoeslag 2022.

Op verzoek van de man neem ik telefonisch contact met Toeslagen en uiteindelijk wordt ook mij de “werkwijze” van Toeslagen kenbaar, waarbij wel duidelijk is dat Toeslagen die werkwijze niet met de klant/de man communiceert.

 • Omdat Zorgtoeslag is aangevraagd voor een jaar dat inmiddels is verlopen, namelijk 2021, wordt die aanvraag niet direct in behandeling genomen; men wacht de aanslagregeling van de ingediende aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2021 af, maar
 • Toeslagen gaat automatisch uit van de vooronderstelling dat de man in het jaar 2022 weer zo’n hele grote fiscale aftrekpost heeft en daarom ontvangt de man dus die beschikking Toeslagen 2022 en
 • Als de man die Zorgtoeslag 2022 niet wenst, zal hij dit zelf bij Toeslagen moeten melden …..

Het zal iedereen duidelijk zijn dat deze bureaucratische werkwijze voor vele misverstanden zorgt.

Hoe eenvoudiger kan het zijn als Toeslagen:

 1. Direct na ontvangst van het verzoek om Zorgtoeslag 2021 met de man/iedere aanvrager communiceert of en wanneer die aanvraag in behandeling wordt genomen en waarom juist dan pas en
 2. Het moet mogelijk zijn om bij de digitale aanvraag ook aan te geven dat de aanvraag Zorgtoeslag (of welke toeslag dan ook) alleen voor dat jaar dan wel voor alle volgende jaren geldt.

Maar neen, het lukt Toeslagen (en ook de Belastingdienst in het algemeen) niet om alles èn eenvoudiger èn makkelijker te maken.

Het is niet voor niets dat velen het niet meer aandurven om nog Toeslagen aan te vragen.