06-52500157 info@wisselkom.nl

Een paar dagen geleden begon ik met de verzorging van de aangifte inkomstenbelasting 2019 van een particuliere relatie van mijn kantoor. Deze klant, een vrouw, heeft in het najaar van 2019 een woning in aanbouw gekocht en bij haar privébescheiden van 2019 was de notariële afrekening gevoegd.

Bij het doornemen van die notariële afrekening zag ik dat die afrekening veel posten bevat. Zonder erg veel fantasie had ik de illusie kunnen hebben dat ik naar de factuur van een autodealer zat te staren.Degene, die weleens zo’n dealer-factuur heeft ingezien, schrikt haast altijd van het grote aantal bijkomende posten en kosten; zo ook deze notariële afrekening.

De desbetreffende notaris heeft – naar ik vermoed – de klant de illusie willen geven dat de handelingskosten van de notaris “best laag” zijn geweest, maar dat de totale afrekening uiteindelijk nog een hoog totaalbedrag bevat.
Zo heeft de notaris onder meer de volgende posten vermeld:

 • Tarief hypotheek
 • Tarief overbrugging
 • Tarief depotovereenkomst
 • Tarief vererving
 • Inschrijving hypotheekakte KIK
 • Kadastrale inzagen
 • Tarief kwaliteitsfonds KNB
 • Wwft-cliëntenonderzoek
 • 21% Omzetbelasting over bedrag X
 • 21% Omzetbelasting over bedrag Y

En tevens staat op de notariële afrekening letterlijk: “De met * gemerkte posten zijn vermoedelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting”.

Juist dat woord “vermoedelijk” triggert mij. Als zelfs de notaris niet weet of nu, door zijn uitgebreide splitsing en specificatie van posten en kosten, bepaalde bedragen plus de eventuele omzetbelasting voor de klant fiscaal aftrekbaar is:

 1. Waarom kijk je dat als notaris niet eerst na en
 2. Waarom splits je dan je kosten zo uitgebreid?

Het spreekt voor zich dat ikzelf heb gecontroleerd of die “vermoedelijke” posten fiscaal aftrekbaar zijn en naar mijn mening zijn ze dat ook.

Mijn conclusie is dat – in elk geval – deze notaris er beter aan had gedaan of doet om nog eens kritisch naar zijn afrekeningen te kijken. Nu zaait hij met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van een aantal posten twijfel bij zijn klanten.

En wat de notariële afrekening betreft: Ne quid nimis!  **

** Niets te veel, alles met mate!