06-52500157 info@wisselkom.nl

Stel: jij en je partner hebben samen banktegoeden van € 1.000.000 en je vraagt je af of je dit vermogen in box 3 zal aangeven dan wel dat je dit beter kunt onderbrengen bij bijvoorbeeld jullie (mogelijk speciaal daarvoor op te richten) B.V.

Als je veronderstelt dat:
– het rendement (= rente) op je banktegoeden thans hoogstens 0,30% is en
– jij en je partner vallen onder het hoge inkomstenbelastingtarief van 51,95% en
1. je je banktegoeden als lening verstrekt aan je B.V. of
2. je het geld als agio of iets dergelijks stort in je eigen B.V. of
3. je het geld als aandelenkapitaal/agio stort in je B.V., die kwalificeert als vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of
4. je je banktegoeden gewoon in privé houdt en dus aangeeft in box 3,
wat hou je dan feitelijk het eerste jaar netto over?

Ad 1: € 1.627
Ad 2: €       0
Ad 3   € 2.625 -/-
Ad 4: € 8.218 -/-

Maar let wel dat bij een te verwachten rendement van bijvoorbeeld 6% de uitkomsten zijn:

Ad 1: € 32.544
Ad 2: € 34.200
Ad 3   € 40.125
Ad 4: € 48.782

Vanaf een jaarlijks rendement van ongeveer 2,5% is het bij de huidige belastingtarieven aantrekkelijker om je banktegoeden gewoon in privé aan te houden.

Mijn advies is dan ook om tevoren goed na te (laten) gaan wat in jouw situatie het meeste netto-rendement oplevert.