06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik kan en durf, in tegenstelling tot wat anderen wel eens beweren, natuurlijk niet te beamen dat vroeger alles beter was; ik denk wel dat het voor de meeste mensen vroeger allemaal duidelijker was.

Zo ontving je als bouwvakker elke week je (bruine?) loonzakje met daarin je nettoloon en een eventuele reiskostenvergoeding. Daarnaast kreeg je vakantiebonnen en dat was het dan wel zo’n beetje.

Een beetje bouwvakker ziet tegenwoordig onder andere de volgende omschrijvingen op zijn loonstrook:
– BPF Bouw AP Wn
– BPF Bouw Middelloon Wn
– BPF Bouw Aanvulling 55- Wn
– BPF Bouw Aanvulling 55+ Wn
– Stichting Aanvullingsfonds Wn
– Uitbetalen TSF Vakantiedagen
– Doorstorten TSF Vakantiedagen
– Doorstorten Duurzame Inzetbaarheid
– Gedifferentieerde WGA Wn

Begrijpen we het nog?

Niet eens zo lang geleden was “de stroomrekening” eenvoudig:
– je betaalde Vastrecht voor de zogenoemde meter en je aansluiting op het elektriciteitsnet en
– je verbruik, en daarmee ook je kosten, kon je simpelweg zelf aflezen uit de meterstanden.

Op je huidige, moderne Jaarafrekening staan termen als:
– Elektriciteit (dat gelukkig nog wel)
– Netbeheerkosten
– Energiebelasting
– Opslag duurzame energie elektriciteit
– Teruglevering elektriciteit
– Correctiefactoren gas
– Normaal temperatuursverloop
– Daltelwerk en normaaltelwerk

Begrijpen we het nog?

Verkocht je vroeger je eigen woning met winst (tegenwoordig “realiseer je de overwaarde”) en kocht je een andere, vervangende woning, dan
– kon je die winst lekker houden en
– kon je de kostprijs van je vervangende woning lenen en was de gehele rente van die lening fiscaal aftrekbaar.

Anno 2019 moet je rekening houden met bijvoorbeeld:
– Eigenwoningreserve
– Bijleenregeling
– Annuïteiten
– 30 jaarstermijn
– Fiscale eigenwoning-schuld
– Fiscale partner
– Juridische eigendom
– Terbeschikkingstelling
– Resultaat uit overige werkzaamheid
– Financieringskosten
– Eigen geld
– Antispeculatiebeding
– Jaarlijkse verdeling tussen fiscale partners

Begrijpen we het nog?

Blijkbaar begrijpt zelfs de staatssecretaris van Financiën het niet meer en is de zogenoemde eigenwoningregeling van de wet inkomstenbelasting 2001 ook voor de staatssecretaris zo ingewikkeld geworden dat hij eventuele aanpassingen/wijzigingen doorschuift naar het volgend kabinet.

Kijk, dat begrijpen we wel: “Wie dan leeft, wie dan zorgt”!

Ik wens iedereen Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2020.