06-52500157 info@wisselkom.nl

Recentelijk heb ik – ten behoeve van een klant van mijn kantoor – samen met een Inspecteur van de Belastingdienst een mediationtraject doorlopen en afgerond. In het desbetreffende dossier had de Inspecteur dermate veel steken laten vallen, dat het n.m.m. eigenlijk op voorhand al vaststond dat bij een mogelijke beroepsprocedure bij de Rechtbank de Inspecteur “de oren zouden worden gewassen”. In overleg met de klant hebben we toen besloten om toch eerst te gaan voor mediation en dit vanwege het kostenaspect, de relatief korte duur van het mediationtraject en het gegeven dat we de relatie met de Inspecteur werkbaar wilden houden.

Enfin, dus het mediationtraject ingegaan en dat uiteraard met toestemming en medewerking van de betreffende Inspecteur.

Op zijn website vermeldt de Belastingdienst dat: “Bij mediation zijn vaak creatievere oplossingen mogelijk dan in een louter zakelijke, juridische procedure, zonder af te doen aan de wettelijke juistheid van de uitkomst.”. Ergo, laten we samen eens kijken of we er door middel van “out of the box”-denken kunnen uitkomen en dat is volgens mij een zeer goed uitgangspunt.
Echter, het eerste wat de Inspecteur doet (maar ik vraag me wel af of deze jonge Inspecteur dat zelf heeft beslist), is zich doen vergezellen van ….. ja hoor, een collega “Specialist formeel recht en procesdeskundige” ……..
Onnodig hier te vermelden dat het eerste gesprek erg stroef ging omdat deze collega zich erg formeel opstelde (ze had overigens niet eens het dossier ingezien, maar dat terzijde) en dus totaal geen ruimte werd geschapen voor enige vorm van creativiteit.

Hieruit blijkt naar mijn mening dat de Belastingdienstmedewerkers “op de werkvloer”
–     niet goed weten wat mediation inhoudt en
–     vooral willen voorkomen dat precedenten worden geschapen, teveel wordt
“weggegeven” en
–    toch niet onbevangen een traject met belastingadviseurs aangaan of durven aan te gaan.
Eigenlijk dus een gemiste kans.

Uiteindelijk is het ingegane mediationtraject toch gelukt en is mijn klant zeer tevreden met de gerealiseerd (en overigens creatieve) uitkomst.

Mijn conclusie is dan ook dat de Belastingdienst bij het instrument mediation nog een aantal flinke stappen moet maken, maar dat mediation in bepaalde gevallen een zeer goede oplossing kan zijn.