06-52500157 info@wisselkom.nl

In 2010 doet een medewerkster van de Belastingdienst aankopen bij het tuincentrum, zonder dat dit bedrijfsbezoek is aangekondigd en zonder zich te legitimeren. Verzoekster dient in 2011 een klacht in en vraagt om opheldering over het bezoek. De Belastingdienst zegt eerst dat dit bezoek een privéaangelegenheid is geweest. De gemachtigde wijst de Belastingdienst op een aantekening in het dossier die verwijst naar een waarneming ter plaatse op het bewuste tijdstip. De Belastingdienst erkent dan dat er sprake is geweest van een bedrijfsbezoek dat vooraf had moeten worden aangekondigd. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst niet heeft gehandeld zoals van een eerlijke en betrouwbare overheid mag worden verwacht. Hij vindt dit in strijd met het vereiste van integriteit.

NO 5 december 2013, 2013/183