06-52500157 info@wisselkom.nl

Het is nu aanvang maart 2021 en een groot deel van de ondernemers in Nederland (en soms zelfs daarbuiten) is in de weer of zal dat nog moeten met de jaarrekeningen 2020 en de bijbehorende fiscale aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020.

Gelukkig vallen de fiscale wijzigingen voor het jaar 2020 ten opzichte van voorgaande jaren flink mee. Echter, ook voor de fiscaliteit heeft Covid-19/corona voor aanzienlijke gevolgen gezorgd en dat wordt steeds duidelijker.

Ik zal me in deze blog beperken tot de belangrijkste steunmaatregelen van de overheid voor de zelfstandige ondernemers.

Haast altijd is de eerste vraag, welke bij een ondernemer opkomt: wat zijn de fiscale en dus financiële gevolgen van het – hebben – ontvangen van de corona-steunmaatregelen?

  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): Dit is een financiële bijdrage in de salariskosten van de onderneming en verlaagt dus de totale salariskosten. Per saldo minder salariskosten betekent de facto dat de bijdrage fiscaal belast is.
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): Deze bijdragen zijn onbelast voor de inkomstenbelasting. De ondernemer moet deze ontvangen bijdragen wel als bijzondere baten in zijn jaarrekening 2020 opnemen, maar per saldo zijn ze belastingvrij.
  • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO): dit is een lastige. Deze uitkering is gebaseerd op de zogenoemde Participatiewet en wordt fiscaal gekwalificeerd als een periodieke uitkering. Maar let op: deze uitkering maakt geen onderdeel uit van de inkomsten van de onderneming. Je moet deze uitkering in je aangifte inkomstenbelasting opnemen als een periodieke uitkering (en je hebt geen recht op arbeidskorting).

Nu doet zich bij de uitkeringen op basis van de TOZO het “vreemde” voor dat in de situatie dat een ondernemer een partner heeft, de gemeente aan zowel de aanvragende ondernemer als zijn of haar partner, die geen ondernemer is, een jaaropgaaf 2020 verstrekt.
Dit is “vreemd” omdat het juist de ondernemer is, die de TOZO-uitkering heeft aangevraagd en  ook heeft ontvangen. De TOZO kan nu eenmaal alleen door ondernemers worden aangevraagd. Tot op heden is nog totaal onbekend hoe met deze gesplitste jaaropgaven in fiscale zin om te gaan.

Dus, wat nu te doen met die jaaropgaven?

Mijn advies is om het gehele bedrag van de ontvangen TOZO-uitkeringen in aanmerking te nemen bij de partner, die ondernemer is en als zodanig die TOZO-uitkering heeft aangevraagd en ook heeft ontvangen.

Maar ik weet ook dat hierover nog niet het laatste is gezegd en geschreven. Wordt zeker nog vervolgd.