06-52500157 info@wisselkom.nl

In mijn blog van vorige week heb ik vermeld dat bij een (advies)klant de successievelijke accountants niet juist zijn omgegaan met de bedragen van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek.

Bij het voorbereiden van het bezwaarschrift tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 neem ik contact op met de Belastingdienst. Ik heb geconstateerd dat ook de Belastingdienst fouten heeft gemaakt bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting van het jaar daarvoor, 2017 dus.

In de aangifte inkomstenbelasting 2017 staat een fiscale winst van € 6.000,– en de accountant vermindert in die aangifte die winst met het maximale jaarbedrag van zelfstandigenaftrek, zijnde ook € 6.000,–; dit is juist.
Echter, de Belastingdienst verrekent een zelfstandigenaftrek van in totaal € 10.000,–, bestaande uit € 7.280,– van het jaar 2017 en nog eens € 2.720,– uit voorgaande jaren.
Volgens mij doet de Belastingdienst dat fout. Weliswaar heeft deze fout geen invloed op de inkomstenbelasting van het jaar 2017 zelf, maar in latere jaren wordt dan mogelijk juist te weinig niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in aftrek gehonoreerd.

Het is een simpele casus en ik bel daarom naar de Belastingtelefoon en dan speciaal naar het nummer voor belastingadviseurs, accountants, et cetera. Let op, dit telefoonnummer is speciaal voor professionals! Tot mijn grote verbazing weet geen van de beide door mij gesproken medewerkers van de Belastingtelefoon hoe de regelgeving van fiscale winsten en zelfstandigenaftrek werkt. Nogmaals, ik bel dus met de Belastingtelefoon voor professionals.

Tussenresultaat: bijna een half uur in de wacht gestaan omdat ik bij de Belastingtelefoon intern ben doorverbonden naar een “specialist”. Ah, ik krijg de specialist aan de lijn: ze heeft geen enkel idee waardoor het verschil is ontstaan en zij kan dat ook niet uit hun systemen halen. Ik moet dus maar een verzoek om vermindering indienen.

Daar word je toch hartstikke gek van …..

Hoe lang zou die wachttijd eigenlijk zijn als je fiscaal ingewikkelde(re) vragen stelt?

Het vorenstaande is een praktijkvoorbeeld hoe het juist niet moet; een reden temeer om zo snel mogelijk de communicatielijnen met medewerkers van de Belastingdienst enorm uit te breiden. Niets zo goed als direct contact hebben met medewerkers van het belastingkantoor in jouw regio.