06-52500157 info@wisselkom.nl

Dat is volgens mij wat elke belastingadviseur graag ziet: de Belastingdienst als een ware professional.
Met een echte professional kun je op het vereiste niveau communiceren, afspraken maken (en ook nakomen!) en zakelijke geschillen oplossen.
Helaas moet – in elk geval naar mijn mening – de Belastingdienst momenteel eerst opkrabbelen, daarna de pas erin zetten om uiteindelijk op het juiste professionele niveau te geraken.

Al gedurende jaren gaat er veel fout bij de Belastingdienst en op zich hoeft dat geen ramp te zijn, want waar wordt gewerkt, worden tenslotte ook fouten gemaakt; niks mis mee.

Een probleem is alleen dat in situaties dat een (belasting)adviseur een fout maakt (let wel: ook adviseurs zijn mensen en maken wel eens fouten), de Belastingdienst direct forse boetes oplegt. Hij doet dat met het vaak gebruikte argument dat door de gemaakte fouten “het proces binnen de Belastingdienst wordt verstoord”.

Nu ben ik voor mezelf in mijn praktijk eens nagegaan met welke “verstoringen door de Belastingdienst” ik in de eerste twee weken van februari 2020 ben geconfronteerd; een kleine greep:

  • De Belastingtelefoon kan geen antwoord vinden in het systeem en maakt voor mij een terugbelafspraak à ik ben nog steeds niet gebeld;
  • Een hoogbejaard echtpaar wacht al ruim een halfjaar op een Beschikking tegemoetkoming specifieke zorgkosten. De Belastingdienst verstrekt deze nog steeds niet en daarom heb ik moeten bellen à ze zijn de gegevens kwijt en of ik alles weer eens wil toezenden;
  • Ik ontvang (eindelijk) een inhoudelijke reactie op een bezwaarschrift over het jaar 2015, welke ik in juni 2018 (!) heb ingediend. Ik ga toch eens informeren wat de Belastingdienst heeft gedaan met het bezwaarschrift over het jaar 2014, welke ik gelijk met het bezwaar over 2015 heb ingediend à sorry, foutje: de Belastingdienst is aan het bezwaar 2014 tegemoet gekomen, maar heeft de uitspraak abusievelijk naar de in het buitenland wonende klant gezonden en niet naar mij;
  • Ik dien een verzoek om een ingewikkelde betalingsregeling in en vraag tevens uitstel van betaling. Toch ontvangt de klant dwangbevelen en de kosten ervan zijn ruim meer dan € 2.000,– à navraag gedaan bij de Belastingdienst en het blijkt dat men op dat kantoor vergeten is mijn verzoek voor een betalingsregeling in behandeling te nemen;
  • De Belastingdienst wijst een verzoek om teruggaaf van een aanzienlijk BTW-bedrag af omdat ik niet heb gereageerd op hun vragenbrief à blijkt dat de Belastingdienst die vragenbrief naar een onjuist adres heeft gezonden.

Natuurlijk maakt de Belastingdienst deze fouten niet bewust, maar ze verstoren wel mijn processen.

Zou ik het aandurven om boete-declaraties te zenden naar de Belastingdienst??