06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik heb van een echtpaar de volgende casus ontvangen:

  • Nieuwe woning gekocht (het was hun eerste koopwoning)
  • De aankoopsom + geraamde verbouwingskosten zijn betaald uit een hypothecaire lening van een bank
  • De betaalde hypotheekrente en de met de verkrijging van de hypothecaire lening gepaard gaande kosten hebben ze in aftrek gebracht in hun aangiften inkomstenbelasting en
  • De Belastingdienst accepteert niet alle in aftrek gebrachte kosten omdat het echtpaar met name niet de kosten van verbouwing aannemelijk maken, maar
  • Beide echtelieden ontvangen hun aanslag inkomstenbelasting en die aanslag is conform de ingediende aangifte inkomstenbelasting.

Het echtpaar vraagt zich nu af of de Belastingdienst die fout in een later stadium alsnog mag rechttrekken.

Het echtpaar komt met een duidelijke vraag en uit die vraagstelling blijkt dat de beide echtelieden zich bewust zijn van deze fout; de fout is dus voor hen kenbaar.

Er is sprake van een kenbare fout wanneer:
– het de beide echtelieden redelijkerwijs kenbaar is dat hun aanslag ten onrechte tot een te laag bedrag is vastgesteld of
– de geheven (inkomsten)belasting ten minste 30% lager is dan zou moeten zijn.

In de aan mij voorgelegde casus werd naar mijn mening voldaan aan in elk geval die 30%-regel. Daarnaast kun je ook niet volhouden dat de beide – te lage – aanslagen berusten op een bewuste keuze van de Belastingdienst en dat de Belastingdienst zou zijn teruggekomen op zijn eerdere mening dat een deel van de kosten niet-aftrekbaar is.
En ja, dan heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om deze fout alsnog te herstellen door middel van het opleggen van een navorderingsaanslag (dus elke partner kan een aanslag verwachten).

Overigens is het wel belangrijk dat de Belastingdienst bij een kenbare fout alleen mag navorderen binnen 2 jaar na het einde van het kalenderjaar, waar de fout betrekking op heeft.

Naar mijn mening zal bij zo’n navorderingsaanslag een eventuele boete niet op zijn plaats zijn.

Mijn advies is om bij vergelijkbare zaken (“Kenbare fout”) niet te vroeg Hosanna te roepen, maar je goed te realiseren dat de Belastingdienst bij ontdekking binnen twee jaren van de fout alsnog een en ander kan rechttrekken door middel van een navorderingsaanslag.

Het echtpaar duimt nu dat de Belastingdienst zijn fout in hun aanslagen inkomstenbelasting niet tijdig ontdekt.