06-52500157 info@wisselkom.nl

Althans, dat vind ik.

Ik hoef niemand uit te leggen wat de zogenoemde (kinderopvang)toeslagenkwestie is. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Uiteindelijk heeft de Belastingdienst ermee ingestemd (beter is: moeten instemmen) om de ten onrechte niet-uitbetaalde dan wel ten onrechte van ouders teruggevorderde opslagen alsnog – terug – te betalen.

De politiek heeft met betrekking tot deze toeslagenkwestie zelfs speciaal een staatssecretaris aangesteld, te weten mevrouw Alexandra van Huffelen. Zij wist eind juli jl te melden dat inmiddels al aan ongeveer 100 (ja, ja, honderd!) van de naar schatting 20.000 ouders een compensatie is uitbetaald.

De overige 19.900 ouders wachten nog op hun financiële compensatie.

Deze wel zeer trage en stroperige afhandeling van de desbetreffende dossiers heeft, volgens de staatssecretaris, blijkbaar meerdere oorzaken, te weten:

  • Het is voor de Belastingdienst heel arbeidsintensief om de dossiers te behandelen en ja, dat kost meer tijd dan was ingeschat en
  • Er zijn aanzienlijke uitbreidingen van regelingen geweest, zowel vanuit de politiek als op initiatief van de staatssecretaris zelf en
  • De Belastingdienst komt nog ongeveer 150 fte, oftewel 30%, tekort voor het speciale team, belast met de compensatieregelingen.

Voor de be- en afhandeling van de compensatieregelingen:

  1. Is een speciaal team van 500 medewerkers van de Belastingdienst nodig en
  2. De staatssecretaris heeft Deloitte ingeschakeld om in elk geval in het begin de Belastingdienst te helpen met de dossiers. Voor Deloitte is alleen al dit jaar (en dan heb ik het nog niet over het jaar 2021) € 2.000.000,– gereserveerd. Het zal niemand verbazen als dat bedrag uiteindelijk een veelvoud ervan zal blijken te zijn.

De uitvoeringskosten van de compensatieregelingen zijn dan ook enorm hoog te noemen.

Ik ken de met de compensatieregelingen gemoeide uitvoeringskosten (salariskosten Belastingdienstmedewerkers, Deloitte, overige kosten) niet, maar is het niet beter om de nu al gereserveerde 480 miljoen euro + de salariskosten van de Belastingdienstmedewerkers, op “genereuze” wijze toe te kennen? Ik heb het dan over een “pot met geld” van ruim 500 miljoen euro.

Dit kan worden gerealiseerd door de door ouders in het verleden ingediende verzoeken om toeslagen alsnog zonder onderzoek te honoreren en vervolgens een financiële compensatie van een voldoende hoog X-percentage toe te kennen.

Als je als Belastingdienst in staat bent om gevraagde toeslagen rücksichtlos te weigeren, moet je ook rücksichtlos je fouten corrigeren. Het is niet professioneel en humaan om de ouders nog veel langer op hun toeslagen en financiële compensatie te laten wachten.

Gelukkig is de staatssecretaris optimistisch: zij verwacht dat eind 2021 (!) alle ouders hun compensatie hebben ontvangen.
Staatssecretaris, ga je schamen.