06-52500157 info@wisselkom.nl

Nederland telt op dit moment – blijkbaar – al ongeveer 800.000 ZZP’ers en de reële verwachting is dat dit aantal alleen nog maar zal toenemen. Een belangrijk deel van die ZZP’ers, maar ook steeds meer beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld advocaten, accountants, (belasting)adviseurs, consultants, et cetera) zijn steeds vaker op zoek naar een samenwerkingsverband, waarbij zij
– Gebruik kunnen maken van de schaalvergroting
– Eventuele civielrechtelijke aansprakelijkheid kunnen beperken (UA = uitgesloten aansprakelijkheid)
– Individueel bezien ondernemer kunnen blijven/worden en
– Het toe- en uittreden zeer soepel kan.
Komt nog eens bij dat ook marktveranderingen vragen om samenwerking en soms ook zijn er branches, welke samenwerking stimuleren (bouw, zorg).

De coöperatie (Coöperatieve vereniging) kan eenvoudig worden opgericht:
– Notariële akte en
– Inschrijving in het Handelsregister.

De coöperatie bezit rechtspersoonlijkheid en moet ook zelfstandig aangifte door voor de vennootschapsbelasting.

Overige aandachtspunten/kenmerken (niet-limitatief):
– De coöperatie kan zelf personeel in dienst hebben
– Een lid/ondernemer hoeft niet alle activiteiten via de coöperatie te laten lopen
– Deelnemingsvrijstelling kan van toepassing zijn evenals de zogenoemde verlengstukwinst
– De coöperatie heeft een eigen bestuur
– Kan een raad van commissarissen hebben
– Elk lid heeft één stem.

Het is niet voor niets dat de afgelopen jaren het aantal coöperaties fors is toegenomen.

Wie weet, kan een coöperatie ook voor u een geschikte vorm van samenwerking worden.