06-52500157 info@wisselkom.nl

Op 11 juli 2019 heeft Hof Amsterdam beslist dat bij de tijdelijke verhuur van een deel van de eigen woning, de ontvangen huur geheel (inkomsten)belastingvrij is. Hof Amsterdam bevestigt hiermee de eerdere uitspraak van 30 mei 2018 van Rechtbank Noord-Nederland.
De Belastingdienst was (en naar alle waarschijnlijkheid nog steeds: is) van mening dat ook bij een tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld AirBnB, van een gedeelte van de eigen woning, de ontvangen huur voor 70% was belast voor de inkomstenbelasting.
De eigenaren van een eigen woning, die een deel van hun woning tijdelijk verhuren, ontvangen die huur dus “netto” en dat is altijd een leuke financiële opsteker.

Maar let op, het is zeker niet alleen hosanna wat deze uitspraak betreft, omdat:

 1. Het haast zo goed als zeker is dat de Staatssecretaris bij de Hoge Raad der Nederlanden in cassatieberoep zal gaan; de uiteindelijke beslissing in deze zaak is daarom nog onzeker en
 2. Hof Amsterdam heeft beslist dat het verhuurde deel van de eigen woning voor de duur van de tijdelijke verhuur “verhuist” naar Box 3 en dan komen de volgende aspecten naar voren:
  – is de voor de eigen woning betaalde (hypotheek)rente nog wel voor 100% aftrekbaar?
  – komt de zogenoemde Bijleenregeling om de hoek kijken?
  – herleeft de hypotheekrente-aftrek na afloop van de tijdelijke verhuur?
  – wat zijn de gevolgen voor de – fiscaal onbelaste – Spaarverzekering eigen woning (SEW)?
  – idem met betrekking tot eventuele Toeslagen, nu de aftrekbare (hypotheek)rente lager is?

In het geval de Hoge Raad de uitspraak van Hof Amsterdam in stand houdt, kan ik me zo voorstellen dat om redenen van eenvoud de wet zodanig wordt aangepast dat
– bij tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning en
– die verhuur gebeurt drie jaar achtereen dan wel in een periode van vijf jaar gebeurt dit drie jaren,
dat dan het verhuurde gedeelte voor een periode van vijf jaren verhuist naar Box 3; dat geldt dan uiteraard ook voor de bijbehorende (hypotheek)schuld.

Natuurlijk zal er dan “ontwijk-gedrag” zijn, waarbij bijvoorbeeld het ene jaar kamer A wordt verhuurd en de volgende twee jaren kamer B. Naar mijn mening is dit in de aan te passen regeling goed te ondervangen.

Al met al kan het belangrijk zijn om uw belastingadviseur tevoren goed de mogelijke gevolgen van een tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning te laten inventariseren.