06-52500157 info@wisselkom.nl

We kennen allemaal die oude slogan van de Belastingdienst “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” en hoewel de praktijk het niet altijd uitwijst, doet de Belastingdienst wel zijn best om het makkelijker te maken.

Maar in de dagelijkse praktijk word je als belastingadviseur, accountant, administrateur, notaris, et cetera geconfronteerd met de Wwft; officieel “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”.

Op basis van de Wwft – en dan met name de (alweer!) Vierde antiwitwasrichtlijn – dien je als adviseur voor elke (potentiële) klant:
– een risicobeoordeling te doen. Deze beoordeling dien je te doen vóór je een overeenkomst van opdracht met de potentiële klant aangaat;
– de bevindingen van die risicobeoordeling moet je schriftelijk vastleggen en de bevindingen moet je ook actueel houden (= periodiek toetsen of ze nog kloppen);
– zo’n risicobeoordeling moet je zelfs doen als tevoren haast vaststaat dat sprake is van een laag risico;
– binnen kantoor moet je voor nakoming van de Wwft-verplichtingen een zogenoemde “Kantoorverantwoordelijke” aanstellen; bij zzp’ers zal dat geen probleem zijn, maar bij bedrijven met meerdere medewerkers wordt het al wat lastiger;
– afhankelijk van de grootte van het bedrijf van de adviseur moet je zelfs eenn Compliance Officer en Audit Officer Wwft aanstellen/benoemen en
– de voorheen geldende vrijstelling voor eenvoudigere aangiften inkomstenbelasting en de aangiften erfbelasting is ingetrokken.

Let wel, ik ben het in essentie eens met de doelstelling van de Wwft, maar je zadelt de professionele adviseur in vele, vele gevallen op met wel erg veel extra- werkzaamheden en ook extra-kosten; kosten, welke je als adviseur niet altijd aan de – dan inmiddels – klant in rekening kunt brengen.

En voor ons, de adviseurs, is het einde nog niet in zicht, want de Vijfde antiwitwasrichtlijn zal naar verwachting jn januari 2020 worden ingevoerd en naar ik heb begrepen kunnen we kort daarna ook de Zesde antiwitwasrichtlijn tegemoet zien.

Ik ben echt benieuwd of juist de vele kleine(re) kantoren of zzp’ers – kunnen – voldoen aan de bepalingen van de Wwft. Naar ik begrijp zullen de toezichthouders op de naleving van de Wwft nu echt forse boetes gaan uitdelen bij constateringen van niet-nakoming van de Wwft.

Er is in elk geval veel werk aan de winkel voor onder meer de belastingservices van de vakbonden, ouderenbonden, wijkcentra, maar ook de Belastingdienst zelf (gaat ook die nu bijvoorbeeld een risicobeoordeling doen?).