06-52500157 info@wisselkom.nl

 

Behoudens dat je als ondernemer/onderneming verplicht bent ten behoeve van derden, denk aan de Belastingdienst, het Handelsregister, de bank(en), een jaarrekening op te maken, is die jaarrekening juist voor de ondernemer/onderneming zeer belangrijk. De jaarrekening moet de ondernemer/onderneming een zo juist en volledig mogelijk inzicht geven in de bestaande bezittingen en schulden.
In mijn adviespraktijk krijg ik regelmatig jaarrekeningen te zien, waarin bijvoorbeeld
– de deelneming/dochter-BV is gewaardeerd op de toenmalige kostprijs van € 18.000,– terwijl de actuele waarde lager of veel hoger is
– de pensioenverplichting fiscaal, dus vaak veel en veel te laag is opgenomen
– geen actieve vennootschapsbelastinglatentie is opgenomen
– geen melding wordt gemaakt van onder meer huur- en leaseverplichtingen, maar zelfs ook ontvangen schadeclaims niet worden vermeld
– het bedrijfspand niet wordt vermeld omdat dat pand al geheel is afgeschreven.

Mijn advies aan ondernemers/ondernemingen is dan ook om eens kritisch naar de eigen jaarrekening te – laten – kijken en zich af te vragen of die jaarrekening voldoende inzicht geeft in de samenstelling en waarde van de onderneming.