06-52500157 info@wisselkom.nl

In een – recent – artikel van de Volkskrant komt een voormalige juriste van de Belastingdienst aan het woord. Deze ervaren juriste is inmiddels bij de Belastingdienst gestopt en heeft vervolgens promotie-onderzoek gedaan naar zogenoemde “geautomatiseerde ketenbesluiten” en ja, die worden heel veel genomen bij/door de Belastingdienst.

Uit het onderzoek van de juriste blijkt dat vaak niet duidelijk is hoe besluiten tot stand komen; het is immers “de computer”, die de beslissing neemt. Je kunt van computersoftware vinden wat je wilt, maar je kunt deze nooit betrappen op begrip en empathie; vaak is alles nog ouderwets “0”of “1”.
Wie kent niet de brieven, welke geautomatiseerd zijn gemaakt en gedrukt en waar vaak niet eens een naam, afdeling of iets dergelijks als vervaardiger voorkomt. Kouder kun je een brief toch niet zenden.

Uit het betoog van de juriste blijkt dat het niet dan wel haast onmogelijk is om fouten in de Belastingdienst-software te herstellen. De problematiek van slechte software wordt dus feitelijk op het bordje van de gewone burger of onderneming gelegd. Gevolg: veel, heel veel bezwaarschriften en deze moeten allemaal worden behandeld door Belastingambtenaren.
Wat dat allemaal niet kost!

De juriste-onderzoekster noemt het dan ook “….. een zichzelf versterkend systeem, nauwelijks te stoppen”.

Recentelijk kwam een hoogbejaard echtpaar naar mij en verzocht mij hen te helpen een kleine fout van de Belastingdienst te laten herstellen. Het betrof inderdaad een kleine fout en dus heb ik namens hen een bezwaarschrift ingediend. Helaas gaat “in het systeem” van de Belastingdienst iets fout (en waarom verbaast mij dat niet langer?) met het gevolg dat de het echtpaar een te betalen aanslag ontvangt en de Belastingdienst abusievelijk niet een beschikking teruggaaf specifieke zorgkosten afgeeft.
Voor de te betalen aanslag verzoek ik de Belastingdienst uitstel van betaling te verlenen tot het echtpaar de hogere teruggaaf specifieke zorgkosten heeft ontvangen ….. en weer gaat het mis “in het systeem” van de Belastingdienst:
– het echtpaar (dus niet ik, als gemachtigde van het echtpaar) ontvangt een lange vragenlijst, welke vragenlijst nota bene is bedoeld voor ondernemers
– de medewerkers van de BelastingTelefoon kunnen mij niet verder helpen
– gebruik maken van de mogelijkheid van telefonisch uitstel voor particulieren aan te vragen heeft geen nut, want dat kan feitelijk alleen voor betalingsregelingen (dus niet voor uitstel van betaling)
– advies van een medewerkster van de BelastingTelefoon: stuur afschriften van de achterliggende aangifte inkomstenbelasting, de oorspronkelijke aanslag inkomstenbelasting, het bezwaarschrift, de uitspraak op dat bezwaarschrift , het verzoek om uitstel van betaling en de ontvangen vragenlijst in één envelop naar het Belastingkantoor Heerlen
– en mogelijk wordt het daar door een echte collega opgepakt en dus niet door de computer.

Inderdaad, wat dat – herstel van een kleine fout – allemaal niet kost!

Het hoogbejaard echtpaar met alleen AOW en een bescheiden pensioentje zal van mij geen declaratie ontvangen; zij kunnen aan deze administratieve ellende echt niets doen.

NB: hopelijk leest niemand van de Belastingdienst deze blog, want voor je het weet zal de Belastingdienst mijn gratis werkzaamheden aanmerken als een belaste schenking …….