06-52500157 info@wisselkom.nl

Naar schatting waren er aanvang 2017 ongeveer 140.000 DGA’s, welke van hun werkgever (meestal Holding-bv), pensioenrechten hadden toegezegd gekregen. Deze pensioenrechten werden dan in die gevallen – zoals dat dan wordt genoemd – in eigen beheer gehouden.

Om een aantal moverende redenen wilde het ministerie van Financiën af van dat fenomeen pensioen in eigen beheer en in 2017 is dan ook feitelijk onmogelijk gemaakt om nog langer fiscaal gefacilieerd de pensioenrechten in eigen beheer op te bouwen.
Voor de bestaande pensioenverplichtingen kwamen (en zijn) tot en met het jaar 2019 drie mogelijkheden:
1.Pensioenrechten premievrij maken of
2.Pensioenrechten afkopen of
3.Pensioenrechten converteren in een Oudedagsverplichting (= ODV).

Mogelijkheden 2 en 3 hebben beide het belangrijke financiële voordeel dat het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de pensioenverplichtingen geheel onbelast kan worden gerealiseerd.

Naar verwachting zal het overgrote deel van de DGA’s kiezen voor de ODV.

Maar die ODV heeft wel een aantal aspecten, waarmee in de dagelijkse adviespraktijk goed rekening moet worden gehouden. De belangrijkste aspecten zijn de verschillen tussen de civiele en de fiscale voorwaarden. Een paar voorbeelden:

 1. Civielrechtelijk
  – ODV is een vermogensrecht, geen pensioenrecht
  – Uitkeringen moeten binnen 2 maanden na bereiken AOW-leeftijd of maximaal 5 jaar eerder ingaan
 2. Fiscaalrechtelijk
  – uitkeringen uit ODV zijn periodieke uitkeringen/lijfrente
  – Uitkeringen moeten binnen 5 jaar na AOW-leeftijd ingaan.

Daarnaast zijn er ook aspecten, waarbij de ODV verschillen op het gebied van civiel en fiscaal recht. Belangrijke aspecten zijn dan onder meer:

 • ODV en erfrecht
  Civielrechtelijk is de ODV immers geen “pensioen” en daarom geen imputatie en ook geen vermindering van de nalatenschap wegens latente inkomstenbelasting.
  Fiscaalrechtelijk wel de kwalificatie van pensioen en derhalve vrijstelling en imputatie bij de partner/erfgenaam en uiteraard mag de latente inkomstenbelasting in mindering worden gebracht.
 • ODV en (echt)scheiding
  Fiscaalrechtelijk is het mogelijk dat de ex-partner zijn of haar eigen pensioenaanspraak kan converteren in een ODV.
  Civielrechtelijk beslist echter toch de DGA (dus de andere ex-partner).

En zo zijn er nog meerdere aspecten, welke van groot belang – kunnen – zijn.

Mijn advies is om bij een ODV altijd in overleg te treden met een notaris of belastingadviseur teneinde de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten goed in kaart te brengen en vervolgens een en ander testamentair te regelen.