06-52500157 info@wisselkom.nl

De Minister voor rechtsbescherming wilt bij een zogenoemde turboliquidatie van een B.V. of andere rechtspersoon de rechtsbescherming van schuldeisers aanzienlijk verbeteren en hij heeft daartoe een wetsvoorstel aangekondigd.

Een turboliquidatie is een versnelde opheffing van een B.V. (hierna ook: elke rechtspersoon) en om te weten wat een turboliquidatie inhoudt, is het goed te weten waar een “normale” liquidatie van een B.V. aan moet voldoen:

 • Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) om over te gaan tot
 • liquidatie van de B.V.
 • Het bestuur/de directie van de B.V. moet het besluit van de AVA goedkeuren
 • Het opstellen van een plan van verdeling
 • Het benoemen van een vereffenaar (en bewaarder van de boeken en bescheiden)
 • In een landelijk dagblad moet de voorgenomen liquidatie worden gepubliceerd
 • De B.V. ontvangt niet binnen twee maanden bezwaren tegen de voorgenomen liquidatie
 • De B.V. moet haar (cijfermatige) rekening en verantwoording publiceren
 • Waarna uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt en
 • Uiteraard t.z.t. de laatste aangifte Vennootschapsbelasting doen

 

Bij een turboliquidatie gaat het er sneller en eenvoudiger aan toe en de voorwaarden zijn:

 • Er mogen geen baten meer zijn of nog te verwachten. Met baten wordt feitelijk bedoeld: op de activazijde van de balans mag niets meer staan; er zijn dus geen “bezittingen” meer
 • Besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) om over te gaan tot liquidatie van de B.V.
 • Het bestuur/de directie van de B.V. moet het besluit van de AVA goedkeuren
 • Uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel volgt en
 • Uiteraard t.z.t. de laatste aangifte Vennootschapsbelasting doen.

Van belang is goed te beseffen dat bij een turboliquidatie geen bezittingen meer aanwezig zijn; de eventuele crediteuren kunnen dus sowieso geen betalingen meer kunnen verwachten.

Daarnaast is in de jurisprudentie duidelijk geworden dat de bestuurder/directie weliswaar door crediteuren aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele niet-betaalde verplichtingen (= bestuurdersaansprakelijkheid), maar die crediteuren moeten dan wel bewijzen dat de bestuurder/directie bijvoorbeeld zichzelf eerst heeft verrijkt of iets dergelijks. Deze bewijslast is echter geen eenvoudige!

 

Ik begrijp dan ook niet goed waarom de Minister van Rechtsbescherming betreffende de turboliquidatie de volgende maatregelen heeft aangekondigd:

 1. Het bestuur van de B.V. moet bij de Kamer van Koophandel een “slotbalans” deponeren
 2. Bij deze slotbalans moet de bestuurder/directie een verklaring voegen waarom baten ontbreken
 3. Publicatie in een landelijk dagblad en aangeven dat sprake is van een liquidatie zonder vereffening en verwijzing naar de slotbalans, welke bij de Kamer van Koophandel ter inzage ligt
 4. Een aanvullende voorwaarde is dat de B.V. haar jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren heeft gedeponeerd.

 

Denkt de Minister nu echt dat eventuele crediteuren door deze maatregelen beter worden beschermd?
Ik verwacht het eigenlijk niet, maar mogelijk denkt de Minister dat je een kale kip weliswaar niet meer kunt plukken, maar dat je hem misschien nog wel kunt uitknijpen.