06-52500157 info@wisselkom.nl

Een zelfstandig ondernemer heeft in het 4e kwartaal van 2019 (dus pre-corona) zijn eenmanszaak ingebracht in een nieuw-opgerichte bv en dit vanwege juridische en commerciële redenen. In casu was en is zeker nog steeds sprake van “de vent is de tent“.

In de periode maart – augustus 2020 slaat ook bij zijn bedrijf/de bv de coronacrisis toe waardoor er in die periode zo goed als geen omzet is.
Tevens ontvangt hij de definitieve aanslag inkomstenbelasting van het jaar 2018. Relatief kort daarna ontvangt hij ook de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. Beide – positieve, dus te betalen bedragen – aanslagen hebben betrekking op de periode dat de desbetreffende man voor de inkomstenbelasting zelfstandig ondernemer was.

Omdat het bedrijf van de ondernemer/thans directeur-aandeelhouder (dga) fors heeft geleden onder de coronacrisis, verzoekt de ondernemer/bv aan de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de soepele betalingsregeling, inhoudende:

  • Pas beginnen met aflossen van de belastingschulden vanaf 1 oktober 2022 en
  • De bijbehorende betalingstermijn van 60 (!) maanden.

Maar, de Belastingdienst geeft aan dat de (nu) dga als gevolg van intern beleid bij de Belastingdienst geen recht heeft op toegang tot deze soepele betalingsregeling; de dga is immers geen ondernemer meer, maar thans een particulier (dga, in loondienst). En ja, de soepele betalingsregeling is er alleen voor ondernemers.

Dus, had deze ondernemer:

  • en een werkende glazen bol gehad
  • en had hij daardoor de coronacrisis zien aankomen
  • en had hij zijn toenmalige eenmanszaak niet omgezet in een bv
  • en had hij vervolgens bij de Belastingdienst tijdig uitstel van betaling en verlenging ervan aangevraagd,

dan had de Belastingdienst deze schulden gewoon meegenomen als pre-coronaschulden in de betalingsregeling van 60 maanden.

In en na overleg met de dga heb ik meerdere keren contact met (medewerkers van) de Belastingdienst: telkens verwijzen die medewerkers naar het interne beleid van de Belastingdienst en kom ik dus niet verder; de gewenste betalingsregeling komt er niet.

Gelijktijdig heb ik deze casus voorgelegd aan het Forum Fiscaal Dienstverleners, welke door de Belastingdienst wordt beheerd. In tegenstelling tot andere – door collega-fiscalisten – voorgelegde casusposities geeft de Redactie van het Forum geen enkele reactie ……..!

Tot op heden heb ik nergens een inhoudelijk gemotiveerde reden voor dit rigide standpunt (het niet-toelaten van de dga tot de betalingsregeling) kunnen vinden; ook niet in het Besluit van 28 juni 2021, nummer 2021 – 12128, van de staatssecretaris van Financiën.

Typisch gevalletje van dg-aatje pesten?