06-52500157 info@wisselkom.nl

Ik kom in mijn praktijk regelmatig de volgende casus tegen:
– BV heeft een schriftelijke rekening-courantovereenkomst met de DGA
– Op grond van deze overeenkomst moet de DGA resp. BV bijvoorbeeld 6% rente vergoeden over de debetstand
Voor het overige voldoet de overeenkomst aan de vereiste “zakelijkheid”.
– De rente moet dus worden vergoed vanaf de 1e euro
– Omdat de rekening-courantstand gedurende het gehele boekjaar niet hoger is geweest dan € 17.500,– (maar daar wel tegen aan “schurkt”), heeft de accountant in zijn jaarrekening geen rente berekend en hij verwijst daarvoor naar het Besluit van de Staatssecretaris, 21 februari 2014, nr. BLKB 2014/286M.
De jaarrekening is overigens gebaseerd op commerciële uitgangspunten.

Ik ben van mening dat in de jaarrekening gewoon die 6% rente verwerkt moet worden; juridisch is dit immers in de rekening-courantovereenkomst afgesproken.
Hoe zal bij bijvoorbeeld een faillissement van de B.V. de curator reageren als hij ziet dat gedurende ten minste 5 jaren de DGA niet 6% rente heeft vergoed over zijn rekening-courantschuld, welke overigens altijd onder de € 17.500,– is gebleven?

Navraag bij een advocaat/curator leert dat in beginsel de overeenkomst partijen tot wet strekt: pacta sunt servanda. Dat betekent dus dat de rente normaal moet worden gerekend/afgerekend.
Dat de staatssecretaris, om redenen van vermindering van administratieve lasten, er goedkeuring aan heeft gehecht die rente in bepaalde gevallen niet te be-/verrekenen, maakt dat naar de mening van de advocaat/curator niet anders.
Partijen hoeven overigens geen gebruik te maken van die begunstigende regeling, ze kunnen het wel als daar maar tussen hen overeenstemming over bestaat.
Met andere woorden, het standpunt van de staatssecretaris brengt dus in beginsel geen wijzigingen in hetgeen civielrechtelijk is overeengekomen.
Vanzelfsprekend kan ook een accountant/belastingadviseur niet eenzijdig wijzigingen aanbrengen in overeenkomsten waar hij niet eens partij bij is (geweest).

Conclusie: Het hangt er dus allemaal van af wat partijen zelf voor ogen staat of stond.

Er zijn momenteel accountants- en belastingadvieskantoren, die in de schriftelijke rekening-courantovereenkomsten opnemen dat de DGA resp. BV geen rente verschuldigd wordt als gedurende een jaar de debetstand onder die € 17.500,– blijft.
Fiscaal zal dit werken, maar mogelijk werkt het dus ook civielrechtelijk bij bijvoorbeeld een faillissement.