06-52500157 info@wisselkom.nl

Het valt nauwelijks te ontkennen, de economie draait als een tierelier en zeker de huizenmarkt is knap overspannen.

Bij vastgoedtransacties zijn vaak meerdere adviseurs betrokken, zoals hypotheekadviseurs en notarissen. Dat deze personen het thans erg druk hebben en daarom regelmatig – moeten – terugvallen op een checklist, blijkt uit de volgende gevallen, die ik recentelijk bij klanten van mijn kantoor heb meegemaakt.

 1. Ouders willen de aan hun dochter verhuurde woning ook aan die dochter verkopen (en daarna de koopsom kwijtschelden, et cetera). Ouders en dochter zijn het over de hoogte van de koopsom eens: dat is de meest recente WOZ-waarde en die waarde is ongeveer gelijk aan de werkelijke waarde.
  Enfin, de notaris wordt verzocht om de leveringsakte te ontwerpen. De notaris wilt echter niet de WOZ-waarde als koopsom accepteren en verlangt een taxatierapport en meer in het bijzonder een “Verkorte waardeverklaring”.

  Ik heb op verzoek van mijn klant/de ouders contact opgenomen met de notaris en haar het volgende aangegeven:
  – Een Verkorte waardeverklaring bestaat al jaren niet meer en mag dus niet eens worden opgemaakt en
  – In artikel 21 lid 5 Successiewet 1956 staat vermeld dat de WOZ-waarde mag worden aangehouden (zij het dat dit geldt voor de Schenkbelasting).

  De reactie van de notaris was – best – verrassend: “Volgens haar checklist moest zij om een Verkorte waardeverklaring vragen”.

 2. Een weduwe vindt haar huidige woning veel te groot en ook (te) vol met herinneringen. Ze gaat op zoek naar een andere en kleinere woning en ze vindt deze vrij snel, koopsom € 300.000,– k.k. Omdat haar huidige woning nog niet is verkocht (verwachte overwaarde is ruim € 600.000,–), heeft ze een overbruggingsfinanciering nodig; ze wendt zich tot een hypotheekadviseur. Deze hypotheekadviseur begeleidt haar, maar verlangt nu twee volledige taxatierapporten, te weten
  – van de gekochte, vervangende woning en
  – van de huidige woning.
  De geschatte kosten van twee taxatierapporten zijn ongeveer € 1.100,–.

  De weduwe en ik hebben overleg gehad en de weduwe heeft daarna een en ander aan de hypotheekadviseur voorgelegd. Resultaat: alleen een taxatierapport van de vervangende woning is voldoende en de hypotheekadviseur zal zijn checklist aanpassen.

 

Mijn conclusie is dan ook dat checklists erg handig en soms zelfs een noodzaak zijn, maar zorg dan wel dat ze altijd up to date zijn.

Een tweede conclusie is dat je als ondernemer, particulier, dus klant altijd verstandig is of kan zijn om tijdig met je belastingadviseur te overleggen.