06-52500157 info@wisselkom.nl

In mijn blog van 15 mei jl. heb ik een aantal onderwerpen betreffende (echt)scheiding en fiscaliteit vermeld. Eén van die onderwerpen betreft de fiscale gevolgen van (echt)scheiding en eigen woning.

De Belastingdienst heeft recentelijk bekend gemaakt dat hij heeft geconstateerd dat bij scheidingen er veel, veel fout gaat met betrekking tot – vooral – de fiscale gevolgen bij aanwezigheid van een eigen woning.
Het is overigens niet erg verwonderlijk dat er blijkbaar veel fout gaat bij dit onderwerp, nu de Belastingdienst er zelf (mede) voor verantwoordelijk is dat de huidige eigen woningregeling in de wet inkomstenbelasting 2001 zo vreselijk ingewikkeld is geworden. De Belastingdienst huilt feitelijk krokodillentranen!

Het is voor de Belastingdienst het meest eenvoudige en dus ook het meest aantrekkelijke als hij bij de beoordeling van de aangifte inkomstenbelasting alleen hoeft te controleren:
– of het juiste bedrag van (hypotheek)rente in aftrek wordt gebracht en
– of bij annuïteitenleningen nog steeds wordt voldaan aan het “schema”; er mogen dus geen achterstanden zijn ontstaan en
– dat in het jaar van afsluiten van de (hypothecaire) lening de juiste kosten in aftrek worden gebracht.

Echter, de eigen woningregeling is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat er dus blijkbaar veel fout gaat, want wat kan zich zoal voordoen?
– vertrokken partner blijft deel van woning gebruiken voor zijn/haar onderneming
– in de woning blijvende partner betaalt alle leningslasten
– in de woning blijvende partner koopt van vertrokken partner diens aandeel van de woning
– in de woning blijvende partner betaalt “huur” aan de vertrokken partner
– et cetera.

Mogelijk is nu het punt aangebroken dat de politiek eindelijk eens iets aan deze ingewikkelde regeling gaat doen.

Tot het moment dat onder andere de huidige eigen woningregeling zal worden “aangepakt”, probeert de Belastingdienst op zijn website scheidende stellen te helpen met relevante informatie; zie onder meer https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/scheiden

Ik adviseer iedere scheidingsadvocaat, scheidingsjurist, mediator, belastingadviseur en accountant eens op deze website-pagina’s te kijken.

Daarnaast adviseer ik elk (echt)paar dat gaat scheiden, dat zij zich tevoren ervan vergewissen dat hun advocaat, adviseur of andere begeleider bevestigt voldoende op de hoogte te zijn van de mogelijke fiscale gevolgen van de voorgenomen scheiding.