06-52500157 info@wisselkom.nl

In het jaar 2017 eindigde bijna 39% van de huwelijken in een echtscheiding (bron: CBS). Sinds 1980 is het aantal echtscheidingen met 50% toegenomen en de verwachting is dat het echtscheidingspercentage de komende jaren op het huidige niveau zal blijven en mogelijk nog kan stijgen.

Haast bij elke scheiding zullen er fiscale – en dus financiële – aspecten zijn. Vaak worden die fiscale aspecten door de begeleidende (echtscheidings)advocaten en mediators onderkend en in hun begeleiding meegenomen. Maar in mijn praktijk kom ik ook, en dit helaas, regelmatig tegen dat sommige belangrijke fiscale aspecten onderbelicht zijn gebleven, worden onderschat dan wel niet zijn onderkend.
Het is meestal niet eenvoudig om de fiscale en – dus – financiële gevolgen te overzien van de tijdens het scheidingsproces gemaakte keuzes. Een ook in fiscaal opzicht goed begeleide en geregelde scheiding kan voor alle partijen veel zorgen voor de toekomst voorkomen.

Ik vermeld hier een paar voorbeelden van fiscaal relevante vragen:

–        Wanneer is men nog fiscale partner en voor welke belastingen geldt dit?
–        Wat zijn de fiscale gevolgen van de sinds 1 januari 2012 geldende beleggingsleer en de vergoedingsrechten?
–        Als sprake is van een fiscale onderneming, kan een en ander dan fiscaal geruisloos worden doorgeschoven naar de voortzettende (ex) partner of moet er worden afgerekend?
–        Wat zijn de mogelijke gevolgen als de toekomstige ex-partner in de onderneming heeft meegewerkt en die partner daarvoor geen vergoeding heeft ontvangen omdat in de aangifte inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen gekozen is voor toepassing van de meewerkaftrek?
–        Kunnen aanmerkelijk belangaandelen fiscaal geruisloos worden doorgeschoven naar de ex-partner en zo ja, onder welke voorwaarden?
–        Welke gevolgen zijn er allemaal bij aanwezigheid van een eigen woning?
– Bijleenregeling?
– Lening op annuïteitenbasis verplicht om rente-aftrek te (blijven) genieten?
– Wie betaalt de hypotheekrente en wie heeft de fiscale aftrekpost?
–        Wat zijn de gevolgen als sprake is van een fiscale terbeschikkingstelling en einde   huwelijk of einde fiscale partnerschap?
–        Hoe bereken ik de tijdens het huwelijk/samenwoning opgebouwde pensioenrechten bij pensioen in eigen beheer (DGA)?
–        Wat is de waarde van kapitaalverzekeringen en zijn er fiscale vrijstellingen mogelijk van toepassing?
–        Wat zijn de fiscale (aftrek)mogelijkheden van afkoop van alimentatieverplichtingen?
–        Hoe werkt verliesverrekening bij einde huwelijk?

Kortom, allemaal vragen, welke relevant kunnen zijn bij een (echt)scheiding.

Hebt of krijgt u mogelijk te maken met een scheiding, zorg er dan ook voor dat een belastingadviseur de fiscale gevolgen inventariseert en u adviseert.