06-52500157 info@wisselkom.nl

Deze basiswijsheid geldt zonder meer voor iedereen, maar naar mijn mening in extremis voor gemachtigden als belastingadviseurs, administrateurs en accountants.Als gemachtigde ben je als het ware het verlengstuk van je klant, want je treedt immers op voor en namens je klant. De klant heeft jou gekozen omdat hij (maar natuurlijk ook: zij) met een vraag of probleem zit en voor de oplossing ervan een professional, een professioneel adviseur nodig heeft. Van een professioneel adviseur mag worden verwacht dat zijn gedragingen en uitlatingen ook professioneel zijn, immers: hij wordt gezien als het verlengstuk van zijn klant.

De afgelopen maanden zijn in de fiscale vakliteratuur een aantal gerechtelijk uitspraken gepubliceerd en uit deze uitspraken komt naar voren dat een en dezelfde gemachtigde de gebruikelijke fatsoensnormen zwaar overtreedt.
Zo gebruikte deze gemachtigde tijdens een zitting bij Rechtbank Gelderland uitspraken als:
–    “Nederland is natuurlijk een enorm gajesland”
–    “Nederland is niks anders dan een enorme narcostaat”
–    “De focus van de Belastingdienst ligt op beduvelen en oplichten van mensen”
–    “De Rechtbank stelt zich op als “Wir haben es nicht gewüsst” en
–    “Nederland is een enorm kutland”.

Ook nog recentelijk bij dezelfde Rechtbank Gelderland heeft deze gemachtigde zich laten gaan en daarbij heeft hij negatieve kwalificaties gebruikt, welke ik hier in elk geval niet zal herhalen.

Ik vraag me dan telkens wel af wat de desbetreffende klant van de werkwijze van zijn gemachtigde vindt? Helaas komt dat niet naar voren in de uitspraken van de Rechtbank.

Hoe je het ook wendt of keert, ik ben ervan overtuigd dat als je als klant zo’n gemachtigde kiest, je bij elke Rechtbank, Gerechtshof of de Hoge Raad op zijn minst fronsende wenkbrauwen mag verwachten. En moet je daar blij mee zijn?

Overigens zegt iemands woordkeuze natuurlijk niet altijd iets over zijn professionele kwaliteit.

Wil je – als klant – bij fiscale zaken zo professioneel mogelijk worden vertegenwoordigd, zorg dan dat je een bij jou passende gemachtigde vindt.