06-52500157 info@wisselkom.nl

Tot en met 7 mei 2021 heeft de Belastingdienst al 9.774.217 aangiften inkomstenbelasting van het jaar 2020 ontvangen!

Je kunt rustig stellen dat het merendeel van de belastingplichtigen hun best al hebben gedaan, maar dat wil niet altijd zeggen dat ’t daarmee klaar is.

Mogelijk hebben we nu tijd voor de volgende vragen (in willekeurige volgorde):

 • Kom ik in aanmerking voor middeling?
 • Moet ik mijn toeslagen voor dit jaar aanpassen of misschien zelfs laten stoppen?
 • Geldt dat ook voor mijn maandelijkse voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting?
 • Is dit jaar mijn alimentatiebedrag al geïndexeerd?
 • Heb ik wel alle rente (6% !) voor mijn schuldig-erkende schenkingen betaald?
 • Zal ik in 2021 gebruik maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van € 6.604,– (ouders aan kind)?
 • Is mijn testament nog “modern” genoeg?
 • Houden mijn partner ik ons nog aan onze huwelijkse voorwaarden, denk aan de jaarlijkse verrekening, et cetera?
 • Voldoen onze huwelijkse voorwaarden nog wel aan deze tijd (staan er soms verwijzingen in naar de oude wet inkomstenbelasting 1964, et cetera)?
 • Hebben we de zogenoemde vergoedingsregeling wel – goed – toegepast of moeten we die juist buiten werking stellen?
 • Ik heb schenkingen met de zogenoemde uitsluitingsclausule ontvangen: administreer ik die nog wel voldoende?
 • Zijn mijn oudedagsvoorzieningen nog adequaat?
 • Kan ik, nu de hypotheekrentes erg laag zijn, nog snel mijn hypothecaire leningen oversluiten en zo ja, wat is dan de vermoedelijke hoogte van de boeterente?
 • Misschien is het verstandig(er) om mijn hoge annuïtaire hypotheeklening voor mijn huis te laten splitsen in meerdere kleinere leningen?

En zo zijn er nog veel meer onderwerpen, waarvoor het verstandig is om van tijd tot tijd – en bij voorkeur zelfs jaarlijks – te beoordelen of ze nog voldoen; een jaarlijkse APK dus.

Mijn advies is dan ook om samen met je – fiscale of financiële – adviseur de jaarlijkse fiscale APK te laten uitvoeren.
En neen, niet pas na vier jaar!