06-52500157 info@wisselkom.nl

Dwight D. Eisenhower zei het al: Plannen maken is niets, planning is alles.

In de Successiewet 1956 is in artikel 33a voor – in elk geval – dit jaar een (eenmalige) verhoogde schenkingsvrijstelling opgenomen van maximaal € 100.000,–. Van die faciliteit kan gebruik worden gemaakt om onder andere een eigenwoningschuld af te lossen. Let op: van deze vrijstelling kan geen gebruik worden gemaakt als het de eigenwoningschuld betreft van de voormalige eigen woning, die is verlaten en thans te koop staat of te koop zal of moet worden gezet.

Met andere woorden: bent u (ouders, grootouders, familie, vrienden, et cetera) voornemens om iemand financieel te helpen door de rentelasten van de huidige eigen woning, die binnenkort zal worden verlaten en te koop zal worden gezet, te verlagen door het schenken van een bedrag, wacht dan niet met de schenking tot de woning is verlaten, maar doe dit daaraan voorafgaande. U kunt dan nog gebruik maken van die hoge vrijstelling.

Nogmaals: Plannen maken is niets, planning is alles.