06-52500157 info@wisselkom.nl

Veel jonge(re) collega’s kunnen zich het niet eens voorstellen, maar niet eens zo heel erg lang geleden was er de situatie dat je als belastingadviseur direct contact had met de inspecteur van de Belastingdienst en wel in persoon!
Je kon de inspecteur telefonisch direct benaderen en ook besprekingen met hem (of haar) hebben. Hierdoor had je van de inspecteur èn diens naam èn diens gezicht en dat zorgde in het overgrote deel van de gevallen voor wederzijds(vaktechnisch) respect.

Dat wederzijdse respect was – en is nog steeds – erg belangrijk en mede daardoor creëer je een goede werk- en verstandhouding.

Echter, we weten inmiddels allemaal dat er de laatste decennia ook veel, soms zelfs heel veel is fout gegaan bij de Belastingdienst en eigenlijk soms nog steeds fout gaat.
De media hebben melding gemaakt van deze fouten en misstanden. Als direct gevolg hiervan is in de dagelijkse praktijk niet altijd meer sprake van wederzijds respect en/of een goede werk- en verstandhouding.

Zo ken ik in mijn netwerk bijvoorbeeld een Belastinginspecteur, die zich geneert voor zijn werkgever en op zijn LinkedIn-pagina niet vermeldt dat hij Belastinginspecteur is, maar dat hij werkzaam is als “jurist in dienst van de Rijksoverheid”.
Daarnaast hoor ik van ex-medewerkers van de Belastingdienst dat zij zich als het ware schamen voor de huidige Belastingdienst en dus niet (ver)melden dat ze ooit bij de Belastingdienst hebben gewerkt.
Beide voorbeelden zijn naar mijn mening geheel onnodig, maar ze geven wel aan dat de Belastingdienst in elk geval iets aan zijn image moet doen. Helaas gebeurt dat laatste n.m.m. nog onvoldoende.

Deze week bezocht ik, als regelmatige bezoeker, een forum voor fiscale dienstverleners (o.a. belastingadviseurs). Op dat forum, welke nota bene van de Belastingdienst is, wordt de vraag gesteld hoe fiscaal om te gaan met een bonus van € 5.000,–, welke een werkgever contant aan zijn werknemer betaalt.
Een collega-belastingadviseur vermeldt letterlijk:
“Je kunt 2200 euro overmaken via de bank als schenking. De rest 2800 doe je dan onder de tafel.”.
Tot mijn verbazing heeft de moderator van de Belastingdienst tot op heden niet (!) gereageerd op dit fiscaal absurde antwoord. Door niets te doen, zorgt de Belastingdienst er ook niet voor dat zijn image verbetert en dat is jammer.
Ik verwacht van de Belastingdienst een stevige reactie en hij laat ook hier een goede kans liggen om zijn respect weer op een hoger niveau te brengen.

Kortom, de Belastingdienst heeft blijkbaar al veel respect verloren en hij doet helaas veel te weinig om dat respect weer te verdienen. Het zal mij daarom niet echt verbazen als deze “slappe” houding zijn weerslag zal hebben op de juiste aangiftebereidheid van bedrijven, particulieren, et cetera.