06-52500157 info@wisselkom.nl

Als belastingadviseur krijg je van/via je klanten regelmatig offerten voor financieringen onder ogen. Uiteraard kan, mag en wil ik niet adviseren met betrekking tot ontvangen offerten, maar sommige zaken vallen wel op.

Wanneer je als particulier een hypothecaire offerte voor aankoop of verbouwing van een woning aanvraagt, dan is het verstandig om de aankoop en financiering van die andere auto pas te doen nadat de hypothecaire lening 100% is geregeld (met handtekeningen, et cetera), want:

  • koop je de auto en ga je de financiering aan vóór aanvraag hypotheekofferte, dan kom je er achter dat je “leencapaciteit” een stuk lager is dan je hoopt en verwacht, maar
  • doe je hetzelfde nadat de hypotheekofferte helemaal is geregeld, is er bij mijn weten geen “financiële haan die ernaar kraait” …

Dat is toch best raar omdat per saldo je leencapaciteit achteraf bezien lager is en daarmee je financiële verplichtingen weleens te hoog kunnen zijn.

In januari jl verzoekt een klant (DGA) van mijn kantoor aan zijn externe administrateur om de jaarrekeningen 2023 van zijn BV’s zo spoedig mogelijk in concept te vervaardigen. De DGA heeft de concepten nodig om aan zijn hypotheekadviseur te verstrekken; de DGA heeft namelijk een loods met bedrijfswoning aangekocht en heeft voor de betaling van de koopsom een aanzienlijke hypothecaire lening nodig.

Nu gaan de zaken voor de BV’s van de DGA goed, maar hij is nog maar een paar jaar bezig en het eigen vermogen van de BV’s is minimaal, dus het is afwachten wat de hypotheekadviseur van de conceptcijfers zal vinden.

Tijdens het vervaardigen van de conceptcijfers neemt de externe administrateur contact met mij op omdat hij heeft geconstateerd dat de Holding-BV in 2023 een nieuwe “zeer representatieve” personenauto voor de DGA heeft besteld. Let op: het betreft een nieuwe auto met een aanschafprijs van bijna € 175.000,– (inclusief BTW, dat dan weer wel en die BTW is fiscaal terug te vorderen) en deze aanschafprijs zal 100% worden gefinancierd via de autodealer.
De administrateur en ik vragen ons nu af of de bestelde auto + de bijbehorende financiering in de balans van de Holding-BV moet worden opgenomen.

Als ik het goed heb (maar ik ben geen accountant) moet een balans een juiste weergave zijn van de bezittingen en schulden van een onderneming. Een derde belanghebbende moet zich een verantwoord beeld kunnen vormen van deze bezittingen en schulden.
Door het in de activa opnemen van deze bestelde auto en door het onder de schulden opnemen van de bijbehorende financieringsverplichting, geeft de balans n.m.m. een juiste weergave van de bezittingen en schulden van de Holding-BV.
Een gevolg van het vorenstaande is wel dat de zogenoemde solvabiliteit van de onderneming fors lager wordt!

Enfin, voor de zekerheid hebben we een en ander voorgelegd aan accountants en zij zijn van mening dat de bestelde auto + bijbehorende koopschuld niet (!) in de balans mag worden opgenomen, maar in de jaarrekening als teksttoelichting moet worden vermeld en wel als “Niet uit de balans blijkende verplichtingen”.
Uiteraard hebben we dat advies opgevolgd.

Het blijft echter raar, noem het voor mijn part Window dressing, dat je dan uit de balans niet direct de juiste cijfers kunt halen.

Van de hypotheekadviseur heeft de klant inmiddels vernomen dat de conceptcijfers voldoende goed zijn om een passende hypotheekofferte te kunnen ontvangen.

Ik herhaal het hier nogmaals: dat is toch best raar omdat per saldo de leencapaciteit achteraf bezien lager is en daarmee de financiële verplichtingen weleens te hoog kunnen zijn.

Mijn conclusie is dan ook om bij het aangaan van financiële verplichtingen je tevoren goed voor te bereiden en dat planning in de tijd erg belangrijk kan zijn.