06-52500157 info@wisselkom.nl

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden; zijn betaalde premies nu wel of niet fiscaal aftrekbaar.
In het document “Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels” (zie ook de link aan het eind van dit artikel) staat een duidelijk overzicht van de onderzochte stelsels.
Ook is een – nadere – toelichting opgenomen over de behandeling van de Duitse Krankenversicherung.

Vooral in de dagelijkse adviespraktijk en bij uitvoerders van salarisadministraties komen regelmatig vragen over de al dan niet fiscale aftrekbaarheid van diverse premies “werknemersverzekeringen” of vergelijkbare premies. Het document kan dus zeer waardevol voor de praktijk zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2015/04/23/fiscale-kwalificatie-buitenlandse-socialezekerheidsstelsels