06-52500157 info@wisselkom.nl

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat alle boeten wegens het niet doen van aangifte moeten vervallen nu vaststaat dat belanghebbenden niet zijn uitgenodigd om over alle in geschil zijnde jaren aangifte te doen.

 

De Belastingdienst legt aan belanghebbenden aanslagen inkomstenbelasting op over de jaren 2003 tot en met 2008 in verband met een in het buitenland aangehouden – en uiteraard nooit in Nederland bij de Belastingdienst opgegeven – bankrekening. Belanghebbenden ontkennen allebei houder te zijn van die buitenlandse bankrekening. In geschil is of in de aanslagen terecht belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in aanmerking is genomen in verband met de buitenlandse bankrekening. Ook is in geschil of terecht boeten aan belanghebbenden zijn opgelegd.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat alle boeten wegens het niet doen van aangifte moeten vervallen nu vaststaat dat belanghebbenden niet zijn uitgenodigd om over alle in geschil zijnde jaren aangifte te doen. Van het niet doen van aangifte kan nu eenmaal alleen sprake zijn als de inspecteur de belanghebbende heeft uitgenodigd tot het doen van aangifte (HR 25 oktober 2013, nr. 12/00287, V-N 2013/53.4). Verder moet het belastbare inkomen uit sparen en beleggen 2008 voor belanghebbenden worden gesteld op nihil, zo heeft de Belastingdienst ook erkend. De overige aanslagen kunnen wel in stand blijven.