06-52500157 info@wisselkom.nl

Het komt meer dan regelmatig voor dat ondernemers geld lenen aan bijvoorbeeld een goede
klant, een leverancier, gezins- of familieleden of – bij een bv – aan de directeur
aandeelhouder. Meestal wordt er wel een schriftelijke leningsovereenkomst opgemaakt en ondertekend. Toch worden er bij geld lenen vaak een aantal belangrijke zaken vergeten…

Zachte voorwaarden
De voorwaarden van een leningsovereenkomst zijn ook meestal “zacht” te noemen.

Zo ontbreken regelmatig:

  • Een duidelijk aflossingsschema
  • Een zakelijke rente (wat zou een derde, bijvoorbeeld een bank, rekenen)
  • Zekerheidstelling als pand, hypotheek of iets dergelijks

Pas op voor ‘dubbele pech’
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de schuldenaar niet meer aan zijn rente- of
aflossingsverplichtingen kan voldoen. Om de financiële schade te beperken zal de ondernemer, al dan niet op voorspraak van zijn accountant, de lening afwaarderen en het afwaarderingsverlies ten laste van zijn fiscale winst proberen te
brengen. Helaas voor de schuldeiser heeft de Hoge Raad heeft al in 2008 en in 2011 beslist dat een verlies op zo’nonzakelijke lening niet ten laste van de fiscale winst mag worden gebracht en dat is dus ‘dubbele pech’: geen terugbetaling van de verstrekte lening en ook geen fiscale aftrekpost!

Het advies van Wisselkom
Heeft u in het verleden of recentelijk leningen verstrekt, ga dan na of deze leningen wel
als ‘zakelijk’ kunnen worden aangemerkt. Is dat niet het geval, ga dan zo spoedig
mogelijk met uw schuldenaar in overleg om – uiteraard indien en voor zover mogelijk –
de voorwaarden van de leningsovereenkomst fiscaal op orde te brengen.

Bent u voornemens om in de toekomst geld uit te lenen, zorg dan dat ze
leningsvoorwaarden aan de fiscale voorwaarden voldoet.

Bron: de inmiddels in flinke getalen verschenen uitspraken
9 augustus 2013