06-52500157 info@wisselkom.nl

Nog maar een paar weken geleden ben ik benaderd door een directeur-groot aandeelhouder (DGA), welke ik nog van heel vroeger ken. Bijna 20 jaar geleden was ik zijn belastingadviseur en heb ik hem en zijn BV mogen adviseren en begeleiden. Omdat ik mijn werkterrein verplaatste van het Westland naar mijn huidige regio èn ik een relatiebeding had, heb ik medio 2002 afscheid van deze DGA moeten nemen. De DGA meldt zich bij mij omdat hij niet (meer) tevreden is over zijn accountant annex belastingadviseur.

Na de verplichte formaliteiten te hebben vervuld (o.a. klantenonderzoek, Wwft, etc.), inventariseer ik de dossiers en stuit ik op de door de DGA bij zijn BV opgebouwde pensioenrechten. Een korte samenvatting:

  • April 2002: De BV van de DGA kent de DGA pensioenrechten toe en de BV houdt de pensioenverplichting in eigen beheer. Alles wordt goed geregeld (op dat moment is de BV nog klant van me) en omdat de DGA is gehuwd en vier kleine kinderen heeft, sluit de BV via een assurantiebemiddelaar een (her)verzekering voor het nabestaandenpensioen. De jaarlijkse premie voor die herverzekeringspolis is € 1.000,–
  • Een half jaar daarna neem ik vanwege mijn relatiebeding afscheid van de DGA en zijn BV
  • Voorjaar 2010: echtscheiding van de DGA en zijn partner. In het echtscheidingsconve-nant zijn de voormalige echtelieden overeengekomen dat ze elke verevening van opgebouwde pensioenrechten uitsluiten. Op dat moment had – volgens mij – de polis van herverzekering al aangepast moeten worden; immers ten aanzien van de voormalige partner is er geen nabestaandenpensioen meer
  • 2013: nieuwe pensioenbrief ivm wetswijzigingen (notulen AVA en nieuwe Pensioenbrief)
  • 1 januari 2014: de DGA is niet langer in (loon)dienst bij zijn BV en bouwt sindsdien dus geen pensioenrechten meer op
  • 1 oktober 2019: omzetting van de bij de BV opgebouwde pensioenrechten in de zogenoemde Oudedagsverplichting (ODV). Tot dat moment heeft de DGA € 6.000,– aan ouderdomspensioen “opgebouwd” en is de ODV € 30.000,–.

Gezien het vorenstaande en dan met name het gegeven dat de man is gescheiden en hij al sinds 1 januari 2014 bij de BV geen pensioenrechten meer opbouwt, vraag ik mij of de BV mogelijk al sinds voorjaar 2010 (echtscheiding DGA) te veel premie herverzekering betaalt.

Als belastingadviseur mag ik vanwege wettelijke regels de DGA en zijn BV niet adviseren over de juistheid en hoogte van de premies voor de herverzekeringspolis. Ik mag de DGA en de BV  wel adviseren contact op te nemen met die assurantiebemiddelaar, via welke de herverzekeringspolis is gesloten; dat gaan de DGA en de BV ook binnenkort doen en ik ben toch benieuwd naar de uitkomsten van die bespreking. Ik sluit niet uit dat de BV een aanzienlijke teruggaaf van betaalde premies tegemoet mag zien.

Ieder z’n vak, maar ik vraag me echt af waarom die assurantiebemiddelaar (en dat is een grote, landelijk werkende organisatie) sinds 2002 (dus bijna 19 jaar!!) nooit nog contact met de DGA en/of de BV heeft opgenomen voor één of meerdere gesprek(ken). In zo’n gesprek had de assurantiebemiddelaar zelf het initiatief kunnen nemen om de herverzekeringspolis in overeenstemming te brengen met de realiteit; dat had de BV dan mogelijk veel premies bespaard.
Tot op heden heeft de assurantiebemiddelaar al die jaren zijn bemiddelingsvergoeding opgestreken, maar nimmer de moeite genomen om nog daadwerkelijk om te kijken naar haar klanten.
Blijkbaar moest het geld vooral naar haar rollen ……

Mijn advies is dan ook om altijd zelf regelmatig/periodiek contact op te nemen met je assurantiebemiddelaar en met hem/haar je verzekeringspolissen te inventariseren en samen te beoordelen op onder meer toepasselijkheid, juistheid en volledigheid; ik verwacht dat je dan flink op premies kunt besparen.

Tip: kijk bijvoorbeeld ook eens hier https://www.independer.nl/overlijdensrisicoverzekering/info/overstappen/oversluiten/waarom-oversluiten.aspx